View Full Version : คู่เห่ยกำลังสอง ตอน จักรวาลคู่ขนาน


ohmohm
02-09-2011, 01:32
http://www.roigoo.com/images/title_images/story528_title.jpg

การ์ตูนตอนที่ 493 ของเว็บหรอยกู
การ์ตูนโดย นายเอ็ม
เขียนเมื่อ พฤศจิกายน 2552

อันความเซียนนั้นไม่มีอยู่จริงไซร้ เหมือนกับไปสอบแล้วท่องเข้าห้องสอบ
เขียนเขียนกากาฝนฝนเพื่อจะตอบ ครั้นผ่านรอบการสอบไปมันก็ลืม เหมือน
กับการเขียนการ์ตูนก็เช่นกัน ไม่เขียนครั้นมือก็แข็งคล้ายฝืนฝืน จึงดั้นด้น
เขียนให้มือมันลื่นลื่น หากท่านขืนขื่นขมเชิญด่าเอยhttp://www.roigoo.com/images/full_images/story528_full.jpg
อ้างอิง : คู่เห่ยกำลังสอง ตอน จักรวาลคู่ขนาน : RoiGOo.com (http://www.roigoo.com/comic-528.html)