View Full Version : ลอยได้จริงหรือมุขเด็กๆ ฤาษีพุทธจรัล ที่เชียงใหม่อ้าง ลอยตัวได้


JigSaW
08-09-2011, 13:05
http://news.mthai.com/wp-content/uploads/2011/09/119.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A4%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A5.html)
ฤาษีพุทธจรัล ฤาษีลอยตัว
ที่ อาศรมอมราวดีอายุเวท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้มีการสาธิตเหาะลอยตัวของฤาษีพุทธจรัลหรือฤาษีปรองดองขึ้น โดยการสาธิตดังกล่าวฤาษีพุทธจรัลจะนั่งขัดสมาธิพนมมืออยู่บนฟูกที่ปูไว้ เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานท่านฤาษีก็ได้ดีดตัวขึ้นไปในอากาศสูงประมาณ 80-90 ซม. ก่อนที่จะร่วงลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลก สร้างความประหลาดใจให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่ไปเฝ้าชมเป็นอย่างมากโดย ฤาษีพุทธจรัล (http://news.mthai.com/general-news/130086.html) กล่าวว่า ฤาษีลอยตัว (http://news.mthai.com/general-news/130086.html) หรือการเหาะลอยตัวครั้งนี้เป็นการทำ โยคะสูตร (http://news.mthai.com/general-news/130086.html) ซึ่งการทำโยคะสูตรนี้มนุษย์ทุกคนก็สามารถทำได้เพียงมีจิตใจ และฌานสมาบัติ เป็นพื้นฐานที่เข้มแข็งและแน่วแน่ จนจิตและกายประสานสัมพันธ์กัน เมื่อคิดอะไรทำอะไรก็ได้สมใจนึกนอกจากนี้ ฤาษีพุทธจรัล (http://news.mthai.com/general-news/130086.html) ยังได้กล่าวต่ออีกว่าการสาธิตลอยตัวดังกล่าวจะทำเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว เพราะมีอายุมากการทำการเหาะลอยตัวแต่ละครั้งใช้พลังมาก ทั้งร่างกายและจิตใจ ต้องมีสมาธิ จิตใจต้องแน่วแน่อย่างสูง รวบรวมพลัง ทั้งฌาน ลมปราณ จิตใจ ร่างกายให้เป็นหนึ่ง ก่อนดีดตัวให้ลอยขึ้นไปในอากาศได้?ใน อดีตสังคมยุคหนึ่ง บุคคลที่เกิดมาในโลกนี้ก็มีความพร้อมสมบูรณ์ ทั้งจิตและกาย เขาเรียกว่า มีสิทธิ มีฤทธิ์ สิทธิหรือฤทธิ์ นั้นเป็นเรื่องปกติของสัตว์โลก เหมือนนกที่บินได้ แมวที่กระโดดไปเกาะสิ่งต่าง ๆ ที่สูงถึง 2-3 เมตร สัตว์เหล่านี้มีสิทธิ และมีฤทธิ มนุษย์เองเกิดมาก็มีสิทธิมีฤทธิ์ มากกว่าสัตว์พวกนี้ด้วยซ้ำไป เมื่อก่อนที่ประเทศจีนเขาก็เอามาใช้ แต่เป็นในลักษณะของกำลังภายใน?
http://news.mthai.com/wp-content/uploads/2011/09/122.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A4%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A5.html)ฤาษีลอยตัว

Photo/เชียงใหม่นิวส์