View Full Version : เว็บฟังธรรมออนไลน์ ประวัติพระพุทธเจ้าโดย ดร. คะนอง เนินอุไร


ohmohm
14-10-2011, 10:54
http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/570/35570/images/001/100_8048.JPG (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.html)

ดร. คะนอง เนินอุไร หลายคนที่อยู่ในวงการพระพุทธศาสนาอาจจะรู้จักการดีครับ วันนี้เรามาฟังธรรมออนไลน์กันอีกครั้งกับอีกเว็บหนึ่งที่ให้บริการฟังธรรมออนไลน์ ช่วงนี้อาจดูเคร่งเรื่องพระพุทธศาสนานิดหนึ่งครับ เพราะสองพี่น้องหรอยกูกำลังจะไปบวชกันแล้ว สามารถคลิกของฟังประวัติพระพุทธเจ้าที่ดร. คะนอง เนินอุไร ได้ฉากผลงานเอาไว้ พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมมากเพราะเหมือนผู้ที่คิดหลักการการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขโดยที่ไม่เคยมีใครคิดค้นได้มาก่อน
ความคุ้มค่าในการฟังธรรมออนไลน์ที่นี่ 8/10
เว็บฟังธรรมออนไลน์ http://www.lokthip.net/listen/listen.php

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=6834&stc=1&d=1370334111 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.html)


บุคคลที่เห็นในภาพ
หลวงตาตะปะสี วัดซับไพเราะ พระอริยเจ้า
นักปฏิบัติ
หลวงตาตะปะสี ท่านเคยนิมิตรว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของท่าน ท่านจึงตั้งปราถนาพระนิพพานในชาติปัจจุบัน ท่นเป้นพระสายปฏิบัติคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ และตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ เป็นพระปฏิบัติกรรมฐานที่เคร่งครัด ท่านสอนลูกสิษย์ลุกหาเสมอให้ปฏิบัติตามแนวทางของครูบาอาจารย์ คือ 1 ให้ระถึงความตายเสมอ ว่าเราจะต้องตายเมื่อไหร่ก็ได้ 2 มีความยึดมั่นในพระรัตนตรัยด้วยความจริงใจ 3 ต้องรักาสีล อย่างน้อยสศีล 5 หรือกรรมบท 10 ต้องครบ 4 ตั้งจิตไว้เสมอว่าถ้าตายเมื่อใดทางเดียวที่จะไปคือพระนิพานเท่านั้น ดังนั้น ลูกหลานของท่านทุกภพ ทุกชาติ ต้องมาเจอะเจอกันเพื่อมาร่วมปฎิบัติธรรม หลวงตาปราถนาตามครูบาอาจารย์ คือจะพาลูกหลาน เข้านิพพานให้มากที่สุด ที่เหลือจะฝากไว้กับชั้นพรหมบ้าง ชั้นเทวดาบ้าง เพื่อรอพระศรีอริยะ มาโปรดต่อไป ถ้าลูกหลานปฎิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ และตามแนวทางของครูบาอาจารย์ท่าน หลวงตา กล่าวว่าไม่ไปเกิดในอบายมีนรกเป็นต้น
หลวงตาตะปะสี เป็นพระสายปฎิบัติกรรมฐาน ฉันมื้อเดียว ห่มจีวรผืนเดียว จนกว่าจะขาด หรือมีผุ้อาราธนา หรือกรานกฐิน จึงจะเปลี่ยนใหม่ได้ ท่านเป็นประธานที่พักสงฆ์ ณ สำนักสงฆ์ วัดซับไพเราะ ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นวัดป่าติดภูเขา โชคดีที่ไฟฟ้าเข้าถึง น้ำก็จะเป็นน้ำซับ หรือน้ำบาดาล หลวง ตาตะปะสี เป็นศิษย์ของหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง ศิษย์หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน ท่านสั่งสอนลูกศิษย์ ลูกหา ในสายของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ซึ่งถูกกับจริตของพุทธบริษัทหลายคน
http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/570/35570/images/001/100_8048.JPG (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.html)
หลวง ตากล่าวว่า ยินดีและเต็มใจสอนให้ทุกคนมาเป็นหมู่คณะ ก็สอนปฎิบัติได้ มาคนเดียวก็สอน การปฎิบัติธรรมกับหลวงตา ไม่มีกำหนดว่า จะเป็นวันไหน เดือนไหน ฤดูไหน คือใครมาบวชเนกขัมมะ เมื่อไหร่ก็บวชให้ มาปฏิบัติกรรมฐานท่านก็สอนให้ และกำกับดูแลด้วยตนเองทุกคนมีการฝึกมโนมยิทธิในวันเสาร์อาทิตย์ สำหรับการฝึกสติปฐานสี่ ฝึกในวันธรรมดา
http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/570/35570/images/001/100_8046.JPG
http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/570/35570/images/001/100_8060.JPG
http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/570/35570/images/001/100_9725.JPG
http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/570/35570/images/001/100_9786.JPG
http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/570/35570/images/001/100_9768.JPG
http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/570/35570/images/001/100_9784.JPG
http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/570/35570/images/001/100_9826.JPG
http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/570/35570/images/001/100_3354.JPG (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.html)
http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/570/35570/images/001/100_8046.JPG
(http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.html) http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/570/35570/images/001/100_3804.JPG
(http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.html) http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/570/35570/images/001/100_5959.JPG
(http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.html) http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/570/35570/images/001/100_3726.JPG
(http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.html) http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/570/35570/images/001/100_3716.JPG
(http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.html) http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/570/35570/images/001/100_3667.JPG
(http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.html) http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/570/35570/images/001/100_3646.JPG
(http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.html) http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/570/35570/images/001/100_3349.JPG
(http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.html) http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/570/35570/images/001/100_0813.JPG (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.html)
http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/570/35570/images/001/05.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.html)