View Full Version : การเขียนบทการ์ตูนและวรรณกรรม


น้องเฟรนด์
28-10-2011, 21:12
จากหนังสืออุ้ยเสี่ยวป้อเล่มห้าท้ายบท "อุ้ยเสี่ยวป้อเจ้าผู้นี้"
กิมย้งได้วิเคราะห์การแต่งเรื่อง นายเฟรนด์จึงนำมาให้น้องๆในบอร์ดหรอย
ได้อ่านกัน

----------------------------------------------------------

การแยกแยะเนื้อเรื่องของบทละครกับนวนิยายโดยพื้นฐาน
แบ่งออกเป็น 36 ประเภทหรืออาจกล่าวได้ว่า
ละครแห่งชีวิตของคนเราไม่อาจหลุดพ้น 36 แบบนี้ไปได้
ที่ผ่านมามีการเขียนบทละครนับพันนับหมื่น นวนิยายอีกนับพันนับหมื่น
ภายภาคหน้าก็ยังมีจะยังมีการแสดงบทละครอีกพันๆหมื่นๆเรื่อง
ผู้คนทั้งหลายหาได้รู้สึกเบื่อหน่ายต่อการทำซ้ำของเนื้อเรื่องนั้นไม่
นั่นเป็นเพราะนิสัยตัวละครในบทไม่เหมือนกัน
นั่นเป็นเพราะลักษณะนิสัยของตัวละครในนิยายไม่เหมือนกัน
แน่นอนรูปแบบและวิธีการที่ผู้แต่งแสดงออกก็ต่างกัน
สไตล์ของผู้แต่งเป็นส่วนหนึ่งของนิสัยผู้แต่ง

-----------------------------------------------------------
นวนิยายเป็นการสะท้อนประสบการณ์และจินตนาการของผู้แต่ง
นักเขียนบางท่านเขียนประสบการณ์ชีวิตตัวเองเป็นหลัก รวมทั้งข้อสังเกต
ที่มีต่อผู้อื่น บางท่านเขียนจินตนาการความคิดของตัวเองเป็นหลัก
แต่ก็มีการแฝงประสพการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมอยู่บ้าง

------------------------------------------------------------

ในขณะที่ผลงานเรื่องแรกของนักเขียน มักมีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวเอง
หรือเขียนในสิง่ที่ตัวเองคุ้นเคยที่สุด พอเข้าสู่ยุคหลัง ผ่านชีวิตซับซ้อนกว่าเดิม
เนื้อหาในนวนิยายก็จะซับซ้อนมากขึ้น

-------------------------------------------------------------

SosmandeR
28-10-2011, 23:23
โอ้ความรุ้ใหม่เลยคัรบ ขอบคุณมาก ๆเลย

M150
29-10-2011, 06:12
เข้ามาชม บทความดีๆ ของนายเฟรนด์ขอรับ

heronu
31-10-2011, 12:29
ถูก ต้องน่ะคับ > <~ อยาก แต่งกาตูนแนว ๆมั้งจังแหะ > ~<

ohmohm
31-10-2011, 14:26
บทความนี้ดีอยากให้น้องๆได้อ่านกัน