View Full Version : ประวัติกรีฑาในประเทศไทย ใครเร็วที่สุดในบ้านเรา


ohmohm
28-02-2012, 15:25
คราววนี้มาดูประวัติกรีฑาในประเทศไทยกันบ้างนะครับ พอพูดถึงเรื่องกีฬาแล้วผมล่ะชอบช๊อบโดยเฉพาะประวัติกรีฑา สมัยผมเรียนอยู่มัธยมปลายโรงเรียนของผมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นขึ้นชื่อเรื่องกรีฑาเอามากมากพูดง่ายง่ายว่าส่งแข่งระดับประเทศเมื่อไรก็ได้เหรียญทองกลับมาเมื่อนั้น รู้ไหมครับว่าเพราะอะไรเพราะกีฬาอย่างกรีฑาแค่มีโค้ชดูๆซักคนก็สามารถทำให้เด็กเก่งกีฬานี้ขึ้นมาได้แล้ว แถมไม่ต้องเล่นเป็นทีมอีกด้วย

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=1828&stc=1&d=1330417494 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%91%E0%B8%B2.html)


ประวัติกรีฑาในประเทศไทย
สำหรับการแข่งขันกรีฑาในประเทศไทย กระทรวงธรรมการได้จัดให้มีการแข่งขันกรีฑานักเรียน
ขั้นครั้งแรกในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2440 ณ ท้องสนามหลวง ในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนั้น
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล
ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานเปิดการแข่งขัน
และทอดพระเนตรการแข่งขัน นับตั้งแต่นั้นมากระทรวงธรรมการได้จัดให้มีการแข่งขันกรีฑา
นักเรียนประจำทุกปีตลอดมา

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=1829&stc=1&d=1330417494 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%91%E0%B8%B2.html)ปี พ.ศ. 2476 รัฐบาลได้จัดตั้งกรมพลศึกษาขึ้น โดยมีนโยบายส่งเสริมการกีฬาของชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
หลังจากนั้นกีฬาและกรีฑาก็ได้รับการสนับสนุนมากขึ้น โดยจัดให้มีการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียน
ระหว่างมหาวิทยาลัยและกรีฑาประชาชน

ปี พ.ศ. 2494 ได้มีการจัดตั้งสมาคมกรีฑาสมัครเล่นแห่งประเทศไทยขึ้น มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ
จัดการแข่งขันกรีฑาประเภทมหาวิทยาลัยและประชาชนแทนกรมพลศึกษา

ปี พ.ศ. 2504 ได้จัดตั้งองค์กรส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทยขึ้น มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริม
กีฬาประชาชน โดยจัดให้มีการแข่งขัน "กีฬาแห่งชาติ" ทุกปี


ปี พ.ศ. 2528 เปลี่ยนชื่อจากองค์กรส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย เป็น
"การกีฬาแห่งประเทศไทย"