View Full Version : การ์ตูน ไอ้แป้น หวังไว้ว่าต้องเจอซักวัน ตอน คนที่ใช่


poohba
29-02-2012, 04:46
การ์ตูน ไอ้แป้น หวังไว้ว่าต้องเจอซักวัน (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99.html) ตอน คนที่ใช่ การ์ตูนวันนี้ ขอบอกว่า โดนนนน หากอ่านๆ ไป บางคนอาจเคยเจอเหตุการณ์แบบในการ์ตูนบ้างก็ได้ ตอนแรกนึกว่า คนนี้ใช่เลย แต่พอไปๆ มาๆ กลับไม่ใช่ซะงั้น บางทีเขาอาจจะเป็นคนที่ใช่ของเรา แต่เราเป็นคนที่ไม่ใช่ของเขา ยังไงหากใครยังไม่เจอคนที่ใช่ ขอเป็นกำลังใจให้เน้อ


http://board.roigoo.com/attachments/1851d1370854520-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%991.jpg?stc=1

http://board.roigoo.com/attachments/1852d1370854520-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%992.jpg?stc=1

http://board.roigoo.com/attachments/1853d1370854520-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%993.jpg?stc=1

http://board.roigoo.com/attachments/1854d1370854520-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%994.gif?stc=1


http://board.roigoo.com/attachments/1855d1370854520-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%995.gif?stc=1


http://board.roigoo.com/attachments/1856d1370854520-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%996.jpg?stc=1 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99.html)

KunMama
05-03-2012, 11:45
การ์ตูนพี่แป้นน่ารักเสมอ