View Full Version : การ์ตูนวาดเอง.. โรงเรียนเพี้ยนตอนที่ 11


ohmohm
18-08-2011, 02:26
หน้าที่ของผมอย่างหนึ่งเวลาว่างๆ คือ การตามหาการ์ตูนนอกสภากาแฟ จากเว็บการ์ตน
ต่างๆ ทั่วฟ้าเมืองไทย มาลงให้เพื่อนๆ ได้อ่านกัน วันนี้หลังจากไปขุด BlogGang
ก็พบกับการ์ตูนเรื่องหนึ่ง ลายเส้นนึกว่า มาจากเกมส์คูนิโอะ แต่ดูไปดูมาก็สวยดีคล้ายๆ
กับของน้าต่ายอยู่เหมือนกัน ขอขอบคุณมากน่ะครับ ที่วาดการ์ตูนน่ารักๆ ให้เราได้ชม
กัน ขออภัยทีี่่ไม่ได้ทำลิงค์ไปหน้าเว็บ เพราะปิดหายไปแล้ว 555

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%99+14-11-09-picture3907-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%991.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%99+14-11-09-picture3907-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%991.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%99+14-11-09-picture3908-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%992.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%99+14-11-09-picture3908-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%992.html)


http://i714.photobucket.com/albums/ww143/tongtoon/011-01.jpg
http://i714.photobucket.com/albums/ww143/tongtoon/011-02.jpg
http://i714.photobucket.com/albums/ww143/tongtoon/011-03.jpg
http://i714.photobucket.com/albums/ww143/tongtoon/011-04.jpg
http://i714.photobucket.com/albums/ww143/tongtoon/011-05.jpg
http://i714.photobucket.com/albums/ww143/tongtoon/011-06.jpg
http://i714.photobucket.com/albums/ww143/tongtoon/011-07.jpg
http://i714.photobucket.com/albums/ww143/tongtoon/011-08.jpg
http://i714.photobucket.com/albums/ww143/tongtoon/011-09.jpg
http://i714.photobucket.com/albums/ww143/tongtoon/011-10.jpg
http://i714.photobucket.com/albums/ww143/tongtoon/011-12.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%99.html)

หัวข้อจากบอร์ดหรอยกูเก่า
การ์ตูนวาดเอง.. โรงเรียนเพี้ยนตอนที่ 11 (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=3569.0)