View Full Version : เทคนิคง่ายๆ ในการวาดการ์ตูนฮา : วาดท่าทางให้น่ารักน่าชังก็ฮาแล้ว


M150
09-03-2012, 06:42
มีน้องหลายคนมักจะสอบถามเกี่ยวกับประเด็นที่ว่า " จะวาดการ์ตูนอย่างไรให้ฮา " ความจริงแล้วองค์ประกอบที่จะทำให้เกิดความฮานั้น มันหลากหลายเหลือเกินครับ อยู่ที่ความเหมาะเจาะพอดีในการเขียนจริงๆ ครับ ส่วนหนึ่งแห่งเทคนิคความฮาที่ผมมองว่าน่าสนใจคือ การออกแบบท่าทางตัวละครให้น่ารักน่าชัง ผมว่าถ้าเราคิดท่าทางกากๆ ฮาๆ จำพวกนั้นได้ เราไม่ต้องเล่นมุขอะไรมันก็ฮาแล้วครับ ลองดูตัวอย่างจากการ์ตูนครอบครัวตัวฮอ อันนี้เป็นของ Tos Comic เล่ม 1 เลยนะครับ ลองดูท่าทางของโคเทะสึกับครอบครัว ผมอ่านหน้านี้กี่รอบก็ฮาครับ มันน่ารักน่าเตะเหลือเกิน ใครคิดท่าทางฮาๆ ของตัวละครได้ ลองเอามาโพสกันดูนะครับ !!!

http://board.roigoo.com/attachments/how-draw/2058d1331250529-%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%97%C3%A0%C2%B8%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%87%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A2%C3%A0%C2%B9%C2%86-%C3%A0%C2%B9%C2%83%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%94%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B9%C2%8C%C3%A0%C2%B8%C2%95%C3%A0%C2%B8%C2%B9%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%AE%C3%A0%C2%B8%C2%B2-%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%94%C3%A0%C2%B8%C2%97%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%97%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%87%C3%A0%C2%B9%C2%83%C3%A0%C2%B8%C2%AB%C3%A0%C2%B9%C2%89%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%8A%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%87%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B9%C2%87%C3%A0%C2%B8%C2%AE%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B9%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B9%C2%89%C3%A0%C2%B8%C2%A7-%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B9%C2%8C%C3%A0%C2%B8%C2%95%C3%A0%C2%B8%C2%B9%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%AE%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%9A%C3%A0%C2%B8%C2%95%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%95%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%AE%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%AE%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B9%C2%82%C3%A0%C2%B8%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%95%C3%A0%C2%B8%C2%A3.jpg