View Full Version : ชูรองเท้าเรียบร้อยแล้วสมาชิกคนที่ 3 ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพการ์ตูนหรอยกู


ohmohm
11-03-2012, 10:26
เปิดตัวสมาชิกเป็นคนที่ื 3 ของชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพการ์ตูนหรอยกูเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ คนคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนก็แฟนผมเอง Jigsaw (http://board.roigoo.com/board.roigoo.com/members/jigsaw.html) นั้นแหละครับ หลังจากสมัครสมาชิกผมก็บังคับให้ไปซื้อรองเท้ากันทันทีทันใดเลยครับ


http://board.roigoo.com/avatars/jigsaw.gif?dateline=1314179999 (http://board.roigoo.com/members/jigsaw.html)

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=2091&stc=1&d=1331436126 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87.html)


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=2090&stc=1&d=1331436126 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87.html)


สำหรับรองเท้าก็เป็น Adidas รุ่น falcon elite เหมือนกันแต่คนละสีกันเท่านั้นเอง (ตอนซื้อไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารุ่นเดียวกันฮามาก) แต่ของเธอราคาแพงกว่าของผม 1,000 บาท เพราะของผมคู่สุดท้ายของร้านเค้าเลยลดราคา(ตามธรรมเนียมของร้านใหญ่ๆ)
ราคารองเท้าวิ่งของคุณJigsaw 2,790 บาท
ราคารองเท้าวิ่งของผมเอง 1,800 บาท (ถูกสาด)


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=2093&stc=1&d=1331436126 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87.html)


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=2092&stc=1&d=1331436126 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87.html)
รองเท้าซื้อมาใช้ทุกวันยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนครับ ใช้ 2ปี 3ปี กับเงิน 2-3 พันไม่แพงเลย

ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพการ์ตูนหรอยกู
อยากให้น้องน้องทุกคนวิ่งกันถ้วนหน้าครับ

กระทู้จากชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพการ์ตูนหรอยกู
ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพการ์ตูนหรอยกู จัดตั้งโดยนายโอมเพื่อนายเอ็ม (http://board.roigoo.com/sport-relax/2656-%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1.html)
ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพการ์ตูนหรอยกู เปิดตัววิ่งวันแรกแล้วมีสมาชิกร่วมวิ่ง 1 คน (http://board.roigoo.com/sport-relax/2665-%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87-1-%E0%B8%84%E0%B8%99.html)
ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพการ์ตูนหรอยกู วันที่ 2 ลองเทสรองเท้าวิ่งคู่เก่า (http://board.roigoo.com/sport-relax/2677-%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2.html)

บทความเกี่ยวกับการวิ่งจากชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพการ์ตูนหรอยกู
เทคนิคการวิ่งระยะไกลนั้นวิ่งอย่างไร เนื้อหาโดยชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพการ์ตูนหรอยกู (http://board.roigoo.com/sport-relax/2678-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9.html)

pingguoabb
11-03-2012, 11:09
ลงทุนกันจริงๆเลยครับ!! ว่าแต่ถ้าเป็น นักศึกษาที่ไม่มีรายได้ต้องทำไงครับพี่โอม
เพราะรองเท้า 1 คู่ ผมเช่าหออยู่ได้ 1 เดือนเลยเด้อ กรักๆๆๆๆๆ 55555

เข้ามาแซวววว อยากได้รองเท้ามั่ง TT v TT

chaskinny
11-03-2012, 11:24
ผมยังใช้นันยางวิ่งเลยฮับ

ohmohm
11-03-2012, 14:46
ใครเข้ามาคอมเม้นอะไรให้ Thanks หมดครับช่วงนี้ช่วงโปรโมชั้นเปิดตัวชมรม
สำหรับที่น้องpingguoabb ถามว่าเด็กหาไม่มีตังไปซื้ออย่างนี้ต้องทำอย่างไร
เนื่องจากเป็นประธานชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพการ์ตูนหรอยกูขอตอบว่ามันมี 2 แนวทางครับ
1.เล่นคู่ดีเลย(ถ้าคิดว่าวิ่งคุ้มสามารถซื้อได้ครับ เช่น วิ่งทุกวัน แนะนำให้ซื้อคู่ดีดีครับคุ้มมาก)
2.เล่นคู่ถูก(เพื่อลองเชิงว่าชอบวิ่งจริงหรือไม่ เหมาะสำหรับคนวิ่งช่วงแรก ยี่ห้อราคาไม่แพง
มีเยอะครับ เช่น Pan Kappa Power(บาจา) )

pingguoabb
11-03-2012, 15:35
ผมมีรองเท้าพละสีขาว มอซอๆ ที่กลายเป็นสีเหลืองดำ คู่นึงครับ 555
วิ่งไปกลับเซเว่นหน้าปากซอยเข้าหอดู (คงโดนรถชนตายก่อน ซอยหอผมรถเป็นล้าน 5555)

ohmohm
11-03-2012, 16:36
ผมมีรองเท้าพละสีขาว มอซอๆ ที่กลายเป็นสีเหลืองดำ คู่นึงครับ 555
วิ่งไปกลับเซเว่นหน้าปากซอยเข้าหอดู (คงโดนรถชนตายก่อน ซอยหอผมรถเป็นล้าน 5555)


พี่เข้าใจสถานะการแบบนี้ดีครับ 555555 คนในเมืองก็งี้แหละเธอ
เอออก็วิ่งในมหาลัยสิฟะ หรือว่าจบไปแล้วตอนนี้

JigSaW
11-03-2012, 20:30
รองเท้าคู่นี้มันสวยจริงๆ ถึงขนาดต้องอดมื้อกินมื้อเพื่อซื้อมาค่ะ