View Full Version : การ์ตูน"ร้องไห้หาพ่อเธอหรือ"โดยนายเช็ดขี้


chaskinny
09-04-2012, 14:38
นายเช็ดขี้: ตอนเด็กๆผมชอบกินขนมทองหยอดมาก เพราะมันเป็นอะไรที่น่ากินมาก กลมๆสีทองออกเหลือง หวาน เคี้ยวง่าย เหมาะสำหรับเด็กเกรียนอย่างผม พ่อชอบซื้อมาฝากผมบ่อยๆหลังจากทำงานหาเงิน ขับรถตุ๊กๆสามล้อทั้งวันแล้วกลับมาบ้าน พ่อจะถือถุงใสๆข้างในมีขนมทองหยอด5ลูกให้ผมได้กินอยู่ทุกครั้งเลย ตอนนี้พ่อไม่อยู่แล้วอะไรๆในชีวิตผมก็เปลี่ยนไปมาก แต่ความหวานของขนมทองหยอดที่ผมกินอยู่ตอนพิมพ์ไตเติ้ลนี้ก็ยังไม่เคยเปลี่ยนไปจากเดิมเลย อร่อยจริงๆ


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD+9-4-12-picture3260-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD1.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD+9-4-12-picture3260-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD1.html)
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD+9-4-12-picture3261-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD2.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD+9-4-12-picture3261-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD2.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD+9-4-12-picture3262-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD3.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD+9-4-12-picture3262-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD3.html)
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD+9-4-12-picture3263-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD4.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD+9-4-12-picture3263-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD4.html)
:undecided::undecided:

http://farm8.staticflickr.com/7208/6913719310_fd028c027c_b.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

http://farm6.staticflickr.com/5152/7059803075_3b51435c57_b.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

http://farm8.staticflickr.com/7218/7059803281_80cd70502c_b.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

http://farm6.staticflickr.com/5111/7059802275_438a080e44_b.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture1380-%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture1380-%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89.html)
http://upload.roigoo.com/image.php?id=93F3_500BC3DB&gifอ่านการ์ตูนทั้งหมดของสุดหล่อ การ์ตูนเช็ดขี้ (http://board.roigoo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89/)

kuma2511
09-04-2012, 18:00
เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจริงๆ ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

chAmp
09-04-2012, 19:13
โหพี่ วาดv1 คลาสสิกอ่ะ เดี๋ยวนี้หาดูไม่ได้แล้วนะเนี่ย

น้องแมว
09-04-2012, 20:28
<<<<และคือโฉมหน้าไอน้องแมวถ้ารูปไม่ขึ่นพวกพี่โชดร้ายไป

ZAK STUDIO2
09-04-2012, 20:29
กรรมของตัวกินมด -*-

บุญกึ่ม
10-04-2012, 01:44
เหยดไอ้มดแดง
แล้วพ่อตัวกินมดล่ะ

ohmohm
10-04-2012, 09:21
ไอมดแดงคือพ่อ หรือว่ามดแดงเคยมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับน้องมดตัวเล็กๆ55555

ลุงปลวก
11-04-2012, 21:50
เส้นกากดีจัง ชอบ

pingguoabb
12-04-2012, 01:58
5555555 การ์ตูนพีชา ตอนจบแม่งฮาฟินทุกตอนเลย :jing::jing: