View Full Version : การ์ตูน ไอ้แป้น วันนี้ไม่มีไอ้แป้น แต่โดนใจเหมือนกันนะเนี่ย ตอน ความอยาก


poohba
18-04-2012, 07:30
การ์ตูน ไอ้แป้น วันนี้ไม่มีไอ้แป้น (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%99.html) แต่โดนใจเหมือนกันนะเนี่ย ตอน ความอยาก วันนี้ ตุน ไอ้แป้น กลับมาพบกับเพื่อนๆ อีกแว้ว หลังสงกรานต์ เป็นเยี่ยงไรบ้างค้าบ สนุกสนานเลยล่ะสิ ช่วงสงกรานต์ ลืม การ์ตูน ไอ้แป้นไปหรือยังหนอ วันนี้เราเอาตูน ไอ้แป้นมานำเสนอ เป็นการ์ตูนที่อ่านแล้วไม่ซับซ้อน เราชอบการ์ตูนแป้นก็ตรงนี้แหละ สอนเรื่องยากๆ ด้วยภาพวาดง่ายๆ ชอบต้นส้มจังเลย ถ้าคนเราตัดสินใจด้วยความอยากก็ไม่มีจุดจบ จุดสิ้นสุด แล้วก็ความสุขสบายสักที แต่ถ้าเราใช้เหตุผลเพื่อคิดว่าสิ่งที่เราขาดกับความจำเป็นที่ต้องมี ก็จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นhttp://board.roigoo.com/attachments/2746d1370855396-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%991.jpg?stc=1

http://board.roigoo.com/attachments/2747d1370855396-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%992.jpg?stc=1


http://board.roigoo.com/attachments/2748d1370855396-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%993.jpg?stc=1

http://board.roigoo.com/attachments/2749d1370855396-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%994.jpg?stc=1


http://board.roigoo.com/attachments/2750d1370855396-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%995.jpg?stc=1


(http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%99.html)