View Full Version : วาดหน้าเพื่อน by KUMA


kuma2511
18-05-2012, 00:21
ช่วงนี้ขยันวาดเล่น
ยังไม่กล้าเพ้นจริงๆจังๆซักที
เพราะชิ้นแรก โดนคุณริวจิตสัมผัสทักไปแล้ว
รอฝึกฝีืมือให้เนียนกว่านี้แล้วจะเพ้นๆๆๆๆๆๆๆ


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture1393-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture1393-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2.html)
http://upload.roigoo.com/image.php?id=93F3_500BC3DB&gifผลงานรูปการ์ตูนทั้งหมด รูปการ์ตูนน้องคูม่า (http://board.roigoo.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2/)
http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=3106&stc=1&d=1337275245
http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=3107&stc=1&d=1337275245
http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=3105&stc=1&d=1337275245 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99.html)

ohmohm
27-06-2012, 23:51
อันนี้ทำไมไม่มีคนเม้น พี่ว่าสุดยอดนะงานนี้

TaiMosU
28-06-2012, 00:15
แนวมาก เจ๋งดีอ่ะ

fujimata-mai
30-06-2012, 15:23
โหยยย เจ๋งมาก เพ้นๆๆๆเลย