View Full Version : การตัดเล็บช่วยให้รองเท้าวิ่งของเราขาดช้าจริงหรือไม่


ohmohm
20-05-2012, 17:15
คำตอบคือจริงครับ!!!
ผมเป็นคนพิสูจน์มาเองครับ เพราะว่าการที่เราไม่ตัดรองเท้านั้นจะทำให้เล็กของเรายาวขึ้น
และเมื่อเล็บของเรายาวขึ้นแล้วนั้น ในเวลาที่เราวิ่งเท้าก็จะไปชนด้านหน้ารองเท้า จิ้มไปแบบนั้น
ด้วยแรงจากน้้ำหนักตัวของเรา แถมบางคนมีเล็บที่แหลมด้วยอีกต่างหาก ทำให้ส่วนปลายของ
รองเท้าขาดออกมาและเล็บล่อออกมานั้นเองครับ ลองชมภาพจากที่ผมเคยถ่ายก็ไว้ก็ได้


รูปรองเท้าคู่เก่าเท่สาดดดด
http://board.roigoo.com/attachments/run-fat-boy-run/2049d1331211987-%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%991.jpg

รองเท้าคู่เก่าเทียบร้องเท้าคู่ใหม่
http://board.roigoo.com/attachments/run-fat-boy-run/2050d1331211987-%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%992.jpg

ปัญหาของรองเท้าคู่เก่าของผมอีกอย่างคือ
- ชอบไปยืนกินน้ำแล้วน้ำหยดใส่รองเท้าครับ ทำให้รองเท้ามีอาการเปื่อยเร็วกว่าปกติ
เยอะเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นระวังการสัมผัสน่้ำของรองเท้าด้วยนะครับ