View Full Version : เทคนิคเกี่ยวกับการวาดการ์ตูน+วาดภาพระบายสี


ohmohm
04-06-2012, 08:13
http://upload.roigoo.com/image.php?id=A7DD_4FCC0C75&gifไพ่ 2 ใบสุดท้าย !!! การเพิ่มลดตัวการ์ตูน
http://upload.roigoo.com/image.php?id=A7DD_4FCC0C75&gifสอนวาดภาพระบายสีสไตร์มาร์เวลค่ะ
http://upload.roigoo.com/image.php?id=A7DD_4FCC0C75&gifHow to การลงสีง่ายๆพื้นๆสไตล์ pingguoabb
http://upload.roigoo.com/image.php?id=A7DD_4FCC0C75&gifสอนวาดการ์ตูนโดยนายเอ็มหรอยกูทั้งหล่อและเก่ง


หัวข้อน่าอ่านวันนี้
http://upload.roigoo.com/image.php?id=A7DD_4FCC0C75&gifไพ่ 2 ใบสุดท้าย !!! การเพิ่มลดตัวการ์ตูน กับ การคิดสถานการณ์แบบสุดโต่ง (http://board.roigoo.com/how-draw/3700-%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B9%88-2-%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87.html)
http://upload.roigoo.com/image.php?id=A7DD_4FCC0C75&gifสอนวาดภาพระบายสีสไตร์มาร์เวลค่ะ (http://board.roigoo.com/how-draw/3699-%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0-how-draw-comics-marvel-way.html)
http://upload.roigoo.com/image.php?id=A7DD_4FCC0C75&gifHow to การลงสีง่ายๆพื้นๆสไตล์ pingguoabb (ทางการเชียว) (http://board.roigoo.com/how-draw/3372-how-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%86%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%86%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B9%8C-pingguoabb-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7.html)
http://upload.roigoo.com/image.php?id=A7DD_4FCC0C75&gifสอนวาดการ์ตูนโดยนายเอ็มหรอยกูทั้งหล่อและเก่ง !!! แมวติดตรึม (http://board.roigoo.com/how-draw/1137-%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%A1.html)

หน้านี้เป็นการรวมกระทู้เพื่อโชว์หน้าแรก
เพราะเราไม่อยากให้กระทู้ดีดีจากไปนั้นเองครับ