View Full Version : วิ่งกันเล่นเล่นสัปดาห์นี้!!! มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวมินิมาราธอน


ohmohm
08-06-2012, 12:15
วิ่งกันเล่นเล่นสัปดาห์นี้!!!
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวมินิมาราธอน
เสาร์นี้มีโครงการวิ่งใกล้บ้านอีก 1 ครั้งครับราคาก็ไม่แพงเพียง 200 บาทเท่านั้นและถ้ามากัน 3 คนก็ลดเหลือเพียง 500 บาทแจกเสื้อน่ารักด้วยคนละ 1 ตัว โดยสถานที่วิ่งนั้นก็คือ กระทรวงสาธารณสุข ที่อยู่จังหวัดนนทบุรีนี้เอง ใครอยากจะวิ่งเล่นเล่นขำขำก็เชิญเลยครับ แล้วเจอผมกับคุณแม่ได้ที่งานเชิญเคยครับ กระผมนายโอมคนชอบวิ่งคนเดิม


http://board.roigoo.com/attachments/3620d1340806662-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%A8-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87.jpg
(http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7.html)

ขอเชิญครอบครัวทั่วไปร่วมงาน เดิน-วิ่งการกุศล เครือข่ายครอบครัว เพื่อครอบครัวไทย ใน วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2555 เวลา 6.00 น. ณ บริเวณลานหน้าเสาธง กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี ค่าสมัครคนละ 200 บาท (ทั้งเดินและวิ่ง)

เดิน ระยะทาง 3 กิโลเมตร
วิ่ง ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร

แผนที่เส้นทางเดินวิ่งภายในกระทรวงสาธารณสุข
http://www.familynetwork.or.th/sites/default/files/map.gifกำหนดการจัดงาน
วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2555
04.00 ? 06.00 น. - ลงทะเบียนรับเสื้อ + เบอร์เดิน-วิ่ง
05.50 น. - ประธานเปิดงาน
(นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
รองประธานมูลนิธิฯ)
06.00 น. - ปล่อยตัวขบวนวิ่งเพื่อสุขภาพ
ระยะทาง 10.5 กม.
06.10 น. - ปล่อยตัวขบวนเดินเพื่อสุขภาพ
ระยะทาง 3 กม.

07.30 น. - มอบโล่ที่ระลึก /
มอบรางวัลประกวดแฟนซีครอบครัว
- รำตะบองชีวจิต
- ดนตรีเพื่อครอบครัว
- การแสดงจากเครือข่ายเยาวชน
- จับสลากลุ้นของที่ระลึก
08.30 น. - ประธานปิดงาน
08.30 ? 10.00 น. - ชมนิทรรศการด้านครอบครัว
และร่วมสนุกในซุ้มกิจกรรม

จากการทำงานของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวในการรวมกลุ่มครอบครัวให้เป็นเครือ ข่ายตามความสนใจ ทำให้เกิดเครือข่ายกลุ่มต่างๆมากมาย เช่น เครือข่ายผู้ปกครองในสถานศึกษา เครือข่ายครอบครัวแนวพุทธ เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ เครือข่ายครอบครัวในชุมชนเมืองและท้องถิ่น เครือข่ายครอบครัวกลุ่มเฉพาะที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เช่น เครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ เป็นต้น ซึ่งกลุ่มเครือข่ายครอบครัวเหล่านี้ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันสร้าง ร่วมเป็นเพื่อนครอบครัว ในการดำเนินงานขับเคลื่อนงานสร้างสุขภาวะครอบครัว จนเกิดความเข้มแข็งของครอบครัวที่จะช่วยเหลือดูแลกัน รวมทั้งทำให้ครอบครัวได้รับความรู้ ทักษะในการดูแลเด็กและสมาชิกอื่นในครอบครัว

ในหลายปีที่ผ่านมากลุ่มเครือข่ายครอบครัวที่มาเข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็น ครอบครัวกลุ่มชนชั้นกลางซึ่งกระจายตัวอยู่ในหลายเขตพื้นที่ทั้งกรุงเทพฯและ ปริมณฑล ทำให้ขาดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างเครือข่าย มูลนิธิฯ จึงเห็นควรจัดกิจกรรมเพื่อสร้างให้เกิดพื้นที่ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ในแต่ละเครือข่าย โดยการรณรงค์ให้ครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ เวลาร่วมกันในการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว รวมทั้งร่วมกันทำสาธารณประโยชน์เพื่อครอบครัวที่ยากลำบากกลุ่มต่างๆ เพื่อเกิดแรงบันดาลใจในการร่วมกันสร้างสุขภาวะให้กับครอบครัวและสังคม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวและประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายและทำกิจกรรมร่วม กัน ตลอดจนสร้างความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดีในครอบครัว
2. เพื่อเป็นการสร้างกิจกรรมเครือข่ายครอบครัวประจำปีของมูลนิธิเครือข่ายครอบ ครัวและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
3. เพื่อระดมทุนสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ใน การจัดกิจกรรมช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเฉพาะ ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เช่น ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวที่มีลูกพิการ เป็นต้น
เสื้อยืดที่จะได้รับท่านละ 1 ตัว
เมื่อชำระค่าสมัครท่านละ 200 บาท
http://www.familynetwork.or.th/sites/default/files/shirt.jpg
สนใจร่วมกิจกรรม
ติดต่อมาที่ 02-954-2346-7 (จ.- ศ. 9.30 - 17.30 น.

Momydee
08-06-2012, 12:30
อยู่แถวนนพอดีเลยค่ะ น่าสนใจเหมือนกัน