View Full Version : การ์ตูน"บุญมีแต่กรรมบัง"โดย นายเช็ดขี้


chaskinny
10-06-2012, 12:43
นายเช็ดขี้: ผมไปอ่านหนังสือธรรมมะเล่มหนึ่งมาครับ ชื่อหนังสือว่า "เราเกิดมาทำไม" เป็นหนังสือที่สอนการดำเนินชีวิตของหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ในหนังสือเล่มนั้นบอกเอาไว้ว่า มนุษย์เกิดมาเพื่อทำประโยชน์อันสูงสุดแก่ตนเองและผู้อื่นครับ ผมแมร่ งเลยว่าแล้วไง ผมมีความสุขทุกครั้งที่ผมวาดการ์ตูนแล้วเอามาโพสให้คนอื่นได้อ่านกัน ทำไมผมจึงรู้สึกมีความสุขจัง นี่เรากำลังทำตามหลักคำสอนชิมิ ไม่จำเป็นต้องได้ค่าตอบแทน นี่เราชอบวาดการ์ตูนจริงๆ ผมเป็นคนวาดไม่สวย แต่เข้าใจว่ามันพัฒนาได้ แต่ผมก็ยังจะวาดลายเส้นแบบนี้ มุขแบบนี้ นั้นก็เพราะว่ามันคือความสุขของผมนั้นอะดิครับ แล้วผมก็จะดีใจมากเลยถ้ามีใครรู้สึกเช่นเดียวกับผมด้วย ขอบคุณ นักวิทยาศาสตร์ผู้ล่วงลับทั้งหลายนะครับที่คิดค้นอินเตอร์เน็ตขึ้นมา ผมถึงได้ทำสิ่งนี้ก่อให้เกิดเป็นประโยชน์ เป็นทานอันสูงสุดสำหรับตัวผม ขอบคุณครับ

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87+10-6-12-picture3333-%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%871.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87+10-6-12-picture3333-%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%871.html)
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87+10-6-12-picture3334-%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%872.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87+10-6-12-picture3334-%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%872.html)
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87+10-6-12-picture3335-%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%873.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87+10-6-12-picture3335-%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%873.html)
[/URL][/URL][URL="http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture1380-%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89.html"]http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture1380-%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)
http://upload.roigoo.com/image.php?id=93F3_500BC3DB&gifอ่านการ์ตูนทั้งหมดของสุดหล่อ การ์ตูนเช็ดขี้ (http://board.roigoo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89/)

M150
10-06-2012, 14:15
เจอคำถามแบบนี้แล้วปวดหัวเลยครับว่าจะเลือกเป็นเจ้าของร้านทองหน้าตาดี๊ดี หรือ จะเป็นคนหล่อแต่เครือ นายเช็ดขี้ตอบผมหน่อยครับว่าเลือกอันไหนดี

บุญกึ่ม
10-06-2012, 14:30
ไม่รวยแล้วเสือกไม่หล่ออย่างผมจะมีที่ยืนไหมเนี่ย กรั๊ฟๆ

ohmohm
10-06-2012, 20:58
บอกคำเดียวว่า "กาก" แต่ชอบไหมชอบ การ์ตูนแบบนี้เอาไปขายไม่ได้ แต่อ่านแล้วมันสาดสาดไปเลย

RewindzeVII
10-06-2012, 21:11
การเดินไปบนวิถีทางแห่งตนเองนี่แหละ คือสุดยอดแห่งกากตูน :D

KunMama
19-06-2012, 12:53
อ่านแล้วอยากจะร้องไห้

แมวสถ่อย
26-06-2012, 19:30
หรอยจังฮู้...

ChangNoi and Light
27-06-2012, 20:57
การ์ตูนน้องเช็ดขี้ยังเมามันเหมือนเคย