View Full Version : งานวาดภาพล้อเลียนวาดภาพเหมือน แนวCaricature


ohmohm
12-06-2012, 07:51
ตัวอย่างงานวาดภาพล้อเลียนวาดภาพเหมือน(เกือบเหมือน)
วันนี้ลองเอางานการ์ตูนแปลกแปลกมาลงดูบ้างครับมันเป็นงานวาดภาพล้อเลียนแบบ
ภาพเหมือนแต่ตัวเล็กเล็ก มีกันหลายคนเลยทีเดียวเราก็เลยคัดคัดกันมาลง โดยสไตร์
ภาพล้อเลียนฝรั่งเค้าเรียกว่า Caricature ครับผม ถ้าแปลกันเป็นภาษาไทยแบบยาวๆ
ก็แปลว่า "ภาพที่เขียนล้อเลียนบุคคล มักเป็นการ์ตูน" รับชมกันดูว่าภาพล้อเลียน
วาดภาพเหมือน(เกือบเหมือนชุดนี้มีใครถูกล้อกันบ้าง)


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture1177-%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture1177-%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99.html)

งานวาดภาพล้อเลียนวาดภาพเหมือน นิคโค คิดแมน
http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=4428&stc=1&d=1347042878 (http://board.roigoo.com/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/)
http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=3422&stc=1&d=1339462162

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=4429&stc=1&d=1347042878 (http://board.roigoo.com/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/)
งานวาดภาพล้อเลียนวาดภาพเหมือน มิสเตอร์ บีน
http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=3423&stc=1&d=1339462162


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=4430&stc=1&d=1347042878 (http://board.roigoo.com/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/)
งานวาดภาพล้อเลียนวาดภาพเหมือน วิว สมิธ
http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=3424&stc=1&d=1339462162


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=4431&stc=1&d=1347042878 (http://board.roigoo.com/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/)
งานวาดภาพล้อเลียนวาดภาพเหมือน นายท่านโอบาม่า
http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=3425&stc=1&d=1339462162


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=4432&stc=1&d=1347042878 (http://board.roigoo.com/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/)
งานวาดภาพล้อเลียนวาดภาพเหมือน เวร รูนี่ยฺ์

บทความที่เกี่ยวข้อง : caricature (http://board.roigoo.com/tags/caricature.html) ภาพล้อเลียน (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.html) วาดภาพเหมือน (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99.html) วาดภาพล้อ (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.html) การ์ตูนอเมริกา (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2.html)
http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=3426&stc=1&d=1339462162