View Full Version : โปรแกรมซ้อมวิ่งมินิมาราธอนใน 16 สัปดาห์ (วิ่ง 11 กิโลเมตร)


ohmohm
19-06-2012, 09:45
โปรแกรมซ้อมวิ่งมินิมาราธอนใน 16 สัปดาห์ (วิ่ง 11 กิโลเมตร)
สำหรับผู้ที่วิ่งเพื่อสุขภาพอยู่แล้ว ถ้าอยากจะพัฒนาฝีมือการวิ่งของตนเองก็ลองอ่าน
โปรแกรมซ้อมวิ่งมินิมาราธอนนี้ดูแล้วครับ โดยใช้เวลาการซ้อมทั้งหมด 16 สัปดาห์
มีทั้งการวิ่งและการหยุดพักเป็นวันวันกันไป โดยนอกจากวิ่งแล้วได้สุขภาพแล้วการวิ่ง
ด้วยโปรแกรมซ้อมวิ่งมินิมาราธอน(11กิโลเมตร)ยังทำให้เราสนุกกับการวิ่งมากขึ้นอีก
ลองโหลดเอาไปปริ้นอ่านดูครับ ถึงเว็บของผมจะเป็นเว็บสำหรับวาดการ์ตูนแต่ผมก็หลง
ไหลการวิ่งเป็นชีวิตจิตใจเหมือนกันครับผม

แนะนำ โปรแกรมซ้อมวิ่งฮาฟมาราธอนและมาราธอน (21 กิโลเมตรและ 42 กิโลเมตร) (http://board.roigoo.com/%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9/3837-%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%99-21-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-42-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3.html)
แนะนำ โปรแกรมซ้อมวิ่งมินิมาราธอนใน 16 สัปดาห์ (วิ่ง 11 กิโลเมตร)
(http://board.roigoo.com/%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9/3836-%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99-16-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87-11-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3.html)
โปรแกรมซ้อมวิ่งมินิมาราธอน แผ่นที่1
http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=3519&stc=1&d=1340073793 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%99.html)

โปรแกรมซ้อมวิ่งมินิมาราธอน แผ่นที่2
http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=3517&stc=1&d=1340073793 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%99.html)
โปรแกรมซ้อมวิ่งมินิมาราธอน แผ่นที่3
http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=3518&stc=1&d=1340073793 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%99.html)