View Full Version : โปรแกรมซ้อมวิ่งฮาฟมาราธอนและมาราธอน (21 กิโลเมตรและ 42 กิโลเมตร)


ohmohm
19-06-2012, 09:54
โปรแกรมซ้อมวิ่งฮาฟมาราธอนและมาราธอน (21 กิโลเมตรและ 42 กิโลเมตร)
โปรแกรมซ้อมวิ่งฮาฟมาราธอนและมาราธอนอันนี้สำหรับมนุษย์เหล็กเท่านั้นถ้าใครซ้อม
ตามนี้ได้ต้องบอกว่าสุดยอดจริงจริงครับและเป็นความฝันของนักวิ่งหลายคนที่อยากจะวิ่ง
ให้ถูกจุดนี้เหมือนกันทั้งหมดครับ โดยการวิ่งฮาฟมาราธอนและมาราธอนนั้นต้องอาศัยการ
ซ้อมอย่างต่อเนื่องจริงๆ เว็บการ์ตูนหรอยกูขอสนับสนุนสำหรับโปรแกรมซ้อมวิ่งฮาฟมาราธอน
และมาราธอน
แนะนำ โปรแกรมซ้อมวิ่งฮาฟมาราธอนและมาราธอน (21 กิโลเมตรและ 42 กิโลเมตร) (http://board.roigoo.com/%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9/3837-%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%99-21-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-42-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3.html)
แนะนำ โปรแกรมซ้อมวิ่งมินิมาราธอนใน 16 สัปดาห์ (วิ่ง 11 กิโลเมตร)
(http://board.roigoo.com/%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9/3836-%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99-16-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87-11-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3.html)


โปรแกรมซ้อมวิ่งฮาฟมาราธอน
http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=3520&stc=1&d=1340074248 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%99.html)


โปรแกรมซ้อมวิ่งมาราธอน
http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=3521&stc=1&d=1340074248 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%99.html)

ohmohm
19-03-2013, 22:17
มกราคม 2556
ครั้งที่ 20 ผมวิ่งกลางฝนไม่เคยป่วย แต่การไม่ได้วิ่งทำให้ผมป่วย (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=11969.0)
ครั้งที่ 19 ฝนตกวันแรกของกรุงเทพในปี 2013 วันที่ผมซ้อมวิ่งคนเดียว (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=11967.0)
ครั้งที่ 18 ไปวิ่งกันทั้งครอบครัว ผม แม่ และแฟน น่ารักสมวัยจัดไปคนละ 5400 เมตร (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=11962.0)
ครั้งที่ 17 วิธีออกกำลังกายที่ถูกต้อง กับการวิ่งของผม ซ้อม17 (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=11958.0)
ครั้งที่ 16 ซ้อมวิ่งมินิมาราธอนครั้งที่ 16 กับทีมชาติไทย พี่เป้า อุ้มยศ กิจอุดม (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=11954.0)
ครั้งที่ 14 15 ซ้อมวิ่งมาราธอนครั้งที่ 14 และ 15 ของปี 2013 (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=11950.0)
ครั้งที่ 13 โทษของการออกกําลังกายมากเกินไป +ซ้อมวิ่ง 13 (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=11944.0)
ครั้งที่ 12 ทางแยกของคำว่าการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กับเพื่อการแข่งขัน (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=11928.0)
ครั้งที่ 11 สถิติยืนพื้น 1600 เมตร 7:43 นาที การซ้อมวิ่งมาราธอนครั้งที่ 11 (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=11926.0)
ครั้งที่ 10 การซ้อมวิ่งมาราธอน เป็นวิธีลดน่องใหญ่ ลดต้นขา แถมน่องเรียว (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=11918.0)
ครั้งที่ 9 การซ้อมวิ่งกับเพื่อนๆทำให้วิ่งได้ดีกว่าเดิมเยอะ ซ้อม 9 (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=11915.0)
ครั้งที่ 8 วิ่งสวนสมเด็จย่านนทบุรี ถ้าโชคดีจะเจอตัวเหี้ยยาว 2 เมตร ซ้อมวิ่งครั้ง 8 (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=11908.0)
ครั้งที่ 7 เมื่อผมซ้อมเทคนิคการวิ่งมาราธอน จนลืมพักร่างกาย ซ้อม7 (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=11905.0)
ครั้งที่ 6 จิตใจไม่สงบก็ยากที่จะวิ่งมาราธอนได้ (ทำไงดี) +การซ้อมครั้งที่ 6 (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=11900.0)
ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 5 กับการซ้อมวิ่งมินิมาราธอน จะวิ่งต้องมีเป้าหมาย!!! (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=11894.0)
ครั้งที่ 4 ซ้อมวิ่งมินิมาราธอนครั้งที่ 4 อากาศหนาววิ่งยากกว่าอากาศร้อน (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=11892.0)
ครั้งที่ 3 ซ้อมครั้งที่ 3 ของปี เห็นคนอื่นวิ่งแล้วอนาถตัวเอง (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=11889.0)
ครั้งที่ 1 2 ซ้อมวิ่งไม่เพื่อสุขภาพแต่เพื่อไตรกีฬาวันที่ 1 และ 2 ปี 2013 (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=11887.0)

มกราคม 249600 เมตร (249.6 กิโลเมตร)

ohmohm
19-03-2013, 22:19
กุมภาพันธ์ 2556
ครั้งสุดท้ายของเดือน : จากฮานอยเวียดนาม กลับคืนสู่สนามวิ่งที่นนทบุรี (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=12075.0)
ส่งท้ายก่อนเที่ยวฮานอยเวียดนาม วิ่งที่สวนสมเด็จย่านนทบุรี (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=12065.0)
วันนี้คุณมีความสุขกับเรื่องอะไรบ้าง ผมละมีความสุขที่ได้วิ่งมาราธอน (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=12062.0)
กีฬาวิ่งเล่นคนเดียวแต่เพื่อนทั้งสนาม ซ้อมวิ่งมาราธอนคนเดียว (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=12058.0)
กว่าจะมาวิ่งมาราธอนวันนี้ได้ ผมเล่นกีฬาอะไรมาบ้าง (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=12054.0)
ยังกระหายในการวิ่งมาราธอนอยู่ แม้กำลังจะไปเที่ยวฮานอย เวียดนาม (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=12052.0)
17.2 กิโลเมตร ต่อเนื่องกับเวลา 120 นาที เป้าหมายที่เราทำได้ (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=12050.0)
นักกีฬาที่มีชื่อเสียงของไทยคนต่อไปคือ นายโอม หรอยกู นักวิ่งมาราธอน (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=12044.0)
ถามริว จิตสัมผัส ทำไมผมถึงวิ่งมาราธอนไม่ไหว ผมเคยทำแท้งหรือไม่ (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=12043.0)
กลอนให้ความหวังสำหรับนักวิ่งทั่วประเทศ จากนักวาดแนวหลัง (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=12035.0)
ทําไมเราถึงฝันว่าเราต้องเก่งกว่านี้ ซ้อมมาราธอนเท่านี้น่าจะไม่พอ (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=12030.0)
75 นาทีของการซ้อมวิ่งมาราธอน ร่างกายกลับคืนสู่ปกติ หลังหยุด 2 วัน (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=12029.0)
ร่างกายของคนเราต้องพักผ่อน ถึงแม้จะเป็นคนที่แข็งแรงที่สุด (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=12018.0)
ตบะแตกคืออะไร วันนี้ผมเข้าใจเลยกับการซ้อมวิ่งมาราธอนของผม (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=12013.0)
ความทุกข์ในใจสามารถรักษาหายได้ด้วยการออกกำลังกาย(วิ่ง) (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=12008.0)
วันนี้ผมจะวิ่งด้วยจิตใจที่แข้มแข็ง จิตใจที่มั่นคง และจิตใจที่สงบ (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=12001.0)
ทําไมชีวิตคนเราต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพราะว่าคนเราต้องดีขึ้นทำวัน (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=11998.0)
จงอย่าถามว่าวันหยุดทําอะไรดี แต่จงมาวิ่งพร้อมพาแฟนมาด้วย (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=11992.0)
เงินเดือนออกนายโอมร่าเริง วิ่งกันเติมตรีนไปเลย (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=11989.0)
ฝนตกพรําๆ แม่ดํากางร่ม แต่นายโอมวิ่งได้ไม่ต้องกางร่ม (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=11986.0)
ทำไมห้ามตัดผมวันพุธผมไม่รู้ ทำไมห้ามวิ่งวันพุธผมรู้ (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=11983.0)
ยืนยันแล้ว ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จแยู่ที่นั่น (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=11980.0)
การวิ่ง มิตรภาพ สุขภาพ และความสุข มีอยู่ในวันนี้ (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=11977.0)
ครั้งแรกของเดือน : กินบุฟเฟ่ 2 รอบต่อวัน เที่ยและเย็น เล่นเอาอีกวันหนึ่งซ้อมวิ่งไม่ไหว (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=11976.0)


กุมภาพันธ์ 177800 เมตร (177.8 กิโลเมตร)