View Full Version : การ์ตูน "กล้วยหอมสอนธรรม"โดย นายเช็ดขี้


chaskinny
21-06-2012, 17:01
นายเช็ดขี้: ไม่มีอะไรมากครับ ผมก็แค่ ชอบกินกล้วย สรรพคุณมันดีมาก มันเป็นยา เคลือบกระเพาะได้ เวลาเดินทางไปไหนไกลๆ พกกล้วยไปด้วย ไม่ตายครับ

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1+21-6-12-picture3336-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A11-1.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1+21-6-12-picture3336-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A11-1.html)
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1+21-6-12-picture3337-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A11-2.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1+21-6-12-picture3337-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A11-2.html)

:undecided::undecided:
http://farm8.staticflickr.com/7138/7413125266_1b00b29651_b.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture1380-%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture1380-%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89.html)
http://upload.roigoo.com/image.php?id=93F3_500BC3DB&gifอ่านการ์ตูนทั้งหมดของสุดหล่อ การ์ตูนเช็ดขี้ (http://board.roigoo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89/)

M150
21-06-2012, 22:58
วันนี้ มาแนวไหนครับเนี่ย อ่านแล้วรู้สึกหลอนๆ พิกล 555 แต่ก็สนุกดีครับ ชอบๆ ว่าแต่นายเปลี่ยนอวตาร ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย

HulaHoopBoy
22-06-2012, 00:24
เห็นด้วยกับพี่เอ็มครับ หรือว่านายเช็ดขี้เจอเรื่องสะเทือนใจอะไรมาสมองกลับ

RewindzeVII
22-06-2012, 06:56
กล้วยจริงอะไรจริง

ohmohm
22-06-2012, 07:50
กล้วยแข็งนี้มันช่วยให้พี่คิดถึงอะไรบางอย่างครับผม ใครเป็นเหมือนผมบ้างครับ

บุญกึ่ม
24-06-2012, 10:21
กล้วยแข็งนี้มันช่วยให้พี่คิดถึงอะไรบางอย่างครับผม ใครเป็นเหมือนผมบ้างครับ

คุณโอมหื่นมากครับ

แมวสถ่อย
26-06-2012, 19:28
เศร้าใจตอนกล้วยเหี่ยว...เห็นแล้วเหี่ยวตามเลย...หงิง...