View Full Version : โปรแกรมแข่งขันวิ่งประจำเดือนกรกฎาคม 2555 พัทยามาราธอนตัวทีเด็ด


ohmohm
04-07-2012, 14:12
โปรแกรมแข่งขันวิ่งประจำเดือนกรกฎาคม 2555 พัทยามาราธอนตัวทีเด็ด
ขอส่งผลกระทู้นี้ให้นายเอ็มด้วยครับกับโปรแกรมการวิ่งมินิฮาฟและมาราธอนของประเทศไทย
ประจำเดือนกรกฎาคม 2555 นี้ ไม่ทราบว่านายเอ็มอยากจะวิ่งด้วยใจจริงหรือไม่ ถ้าให้ผมแนะนำ
แล้วนั้นผมคงแนะนำวิ่งพัทยามาราธอนแน่นอนครับ เพราะเป็นรายการใหญ่และเป็นรายการรวมนัก
กีฬาวิ่งระดับประเทศทั้งมวลเอาไว้อย่างแท้จริง นอกจากนั้นยังมีนักกกีฬาอิมพอร์ตหาเงินจากต่างแดน
กันอีกเพียบครับ


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=3692&stc=1&d=1341385932 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%99.html)


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : patrunning.com/program7.asp

<table border="1" cellpadding="2" width="735"><tbody><tr> <td align="center" bgcolor="#33CCFF">วันที่</td><td align="center" bgcolor="#33CCFF">ชื่องานวิ่ง</td><td align="center" bgcolor="#33CCFF">ระยะทาง</td><td align="center" bgcolor="#33CCFF">สถานที่จัดงาน</td><td align="center" bgcolor="#33CCFF">ผู้จัดงานวิ่ง</td><td align="center" bgcolor="#33CCFF">เบอร์โทรติดต่อ</td></tr><tr> <td align="center">1</td> <td align="left"> 75 ปี เทคนิคนครศรีธรรมราช มินิมาราธอน</td><td align="left">3.5/10.5</td><td align="left">นครศรีธรรมราช</td><td align="left">วิทยาลัยนครศรีธรรมราช</td><td align="left">0864708633</td></tr><tr> <td align="center">1</td> <td align="left"> มิชชั่นเดิน วิ่ง เทิดพระเกียรติ 84 พรรษามหามงคล</td><td align="left">4.7</td><td align="left">ลานพระบรมรูป</td><td align="left">โรงพยาบาลมิชชั่น</td><td align="left">022821100</td></tr><tr> <td align="center">8</td> <td align="left"> ยูนิค รันนิ่ง สุโขทัย ฮาล์ฟมาราธอน</td><td align="left">3.5/10/21</td><td align="left">สุโขทัย</td><td align="left">ยูนิค รันนิ่ง</td><td align="left">029492855</td></tr> <tr> <td align="center">8</td> <td align="left"> ป่าบอนมินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 5</td><td align="left">4/10/21</td><td align="left">พัทลุง</td><td align="left">อำเภอป่าบอน</td><td align="left">074625406</td></tr> <tr> <td align="center">8</td> <td align="left"> ร.พ.อนันทมหิดล เดิน-วิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติ</td><td align="left">5/10.5/21</td><td align="left">ลพบุรี</td><td align="left">ร.พ.อนันทมหิดล</td><td align="left">0818475505</td></tr> <tr> <td align="center">8</td> <td align="left"> จ๊อกแอนด์จอย มินิมาราธอน 2012</td><td align="left">4/10</td><td align="left">สวนหลวง ร.๙</td><td align="left">จ๊อกแอนด์จอย</td><td align="left">027411900</td></tr> <tr> <td align="center">8</td> <td align="left"> พุนพินซุปเปอร์มินิมาราธอน ครั้ง 6</td><td align="left">3.5/13.1</td><td align="left">สุราษฎร์ธานี</td><td align="left">NA</td><td align="left">0898746990</td></tr> <tr> <td align="center">8</td> <td align="left"> จันทบุรี เดิน-วิ่ง มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 11</td><td align="left">10.5/21.1</td><td align="left">จันทบุรี</td><td align="left">อบจ.จันทบุรี</td><td align="left">0866618919</td></tr> <tr> <td align="center">15</td> <td align="left"> เมืองเงาะ ซุปเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 9</td><td align="left">4/13</td><td align="left">สุราษฎร์ธานี</td><td align="left">ชมรมฯเมืองนาสาร</td><td align="left">0848469889</td></tr><tr> <td align="center">15</td> <td align="left"> พัทยามาราธอน 2012</td><td align="left">10/21/42</td><td align="left">พัทยา</td><td align="left">เมืองพัทยา</td><td align="left">038253129</td></tr> <tr> <td align="center">15</td> <td align="left"> ภูเก็ตอันดามันมินิมาราธอน'55</td><td align="left">4/11.5</td><td align="left">ภูเก็ต</td><td align="left">ชมรมฯไข่มุกอันดามันภูเก็ต</td><td align="left">0866898082</td></tr> <tr> <td align="center">15</td> <td align="left"> เค แอนด์ เค เดิน-วิ่งการกุศล ครั้งที่ 6</td><td align="left">4</td><td align="left">หาดใหญ่</td><td align="left">ห้าง เค แอนด์ เค</td><td align="left">0818967148</td></tr> <tr> <td align="center">22</td> <td align="left"> วิ่งภายใน TOYOTA</td><td align="left">6.5</td><td align="left">สวนหลวง ร.๙</td><td align="left">สยามโตโยต้า</td><td align="left">NA</td></tr> <tr> <td align="center">22</td> <td align="left"> รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวางมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 10</td><td align="left">4/10/ 21</td><td align="left">นครศรีธรรมราช</td><td align="left">รพร.ฉวาง</td><td align="left">0800382170</td></tr> <tr> <td align="center">22</td> <td align="left"> วิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ หลังสวนมินิมาราธอน ครั้งที่ 8</td><td align="left">3.5/14</td><td align="left">ชุมพร</td><td align="left">อบต.บางน้ำจืด</td><td align="left">0818074227</td></tr> <tr> <td align="center">22</td><td align="left">สมุทรปราการ มินิมาราธอน</td><td align="left">4/10/</td><td align="left">ไบเทค บางนา</td><td align="left">JOG&JOY</td><td align="left">027411900</td></tr> <tr> <td align="center">28</td> <td align="left"> หินช้างสี ซุปเปอร์ฮาล์ฟ-มินิมาราธอน ครั้งที่ 8</td><td align="left">4/11.7/21</td><td align="left">ขอนแก่น</td><td align="left">อ.บ้านฝาง</td><td align="left">NA</td></tr> <tr> <td align="center">28</td> <td align="left"> สว่างแดนดิน มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3</td><td align="left">3/10/21</td><td align="left">สกลนคร</td><td align="left">รพร.สว่างดินแดน</td><td align="left">0811179794</td></tr> <tr> <td align="center">29</td> <td align="left"> อาดิดาส คิง ออฟ เดอะ โรด 2012</td><td align="left">5/10/16.8</td><td align="left">สวนลุมพินี</td><td align="left">อาดิดาส</td><td align="left">022790046</td></tr> <tr> <td align="center">29</td> <td align="left"> กรุงเทพตราด มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 6</td><td align="left">10/21</td><td align="left">ตราด</td><td align="left">โรงพยาบาลกรุงเทพตราด</td><td align="left">039532735</td></tr> <tr> <td align="center">29</td> <td align="left"> PHUKET HEALTH INTERNATIONAL MARATHON 2012</td><td align="left">4/10/42</td><td align="left">ภูเก็ต</td><td align="left">สสจ.ภูเก็ต</td><td align="left">0898712175</td></tr></tbody></table>