View Full Version : เรามาจัดอันดับ 10 แม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยกันดีกว่า


poohba
19-07-2012, 06:21
เพื่อนๆ ทราบไหมว่า ไทยเรามีแม่น้ำเยอะมาก จัดว่าเป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์เลยล่ะ อีกทั้งยังมั่งคั่งไปด้วยพืชพรรณธัญญาหาร เพราะสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำไงคะ เหมาะแก่การเพาะปลูกและทำการเกษตร ดังนั้น แม่น้ำจึงเป็นตัวแปรที่สำคัญในการกำหนดว่าเราจะทำการเกษตรได้ที่ไหนบ้าง วันนี้เราจึงได้รวบรวมเอา 10 อันดับแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในไทยมาไว้ จะมีแม่น้ำอะไรกันบ้าง มันจะไหลผ่านบ้านท่านๆ บ้างมั้ย เชิญติดตามชมได้เลย

http://board.roigoo.com/attachments/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/3843d1342653626-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-10-%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-1.jpg

10. แม่น้ำวัง

มีต้นน้ำอยู่ที่เทือกเขาผีปันน้ำ ในเขต อ.พาน จ.เชียงราย และปลายน้ำไหลไปบรรจบกับแม่น้ำปิงบริเวณ อ.บ้านตาก จ.ตาก
รวมระยะทาง : 335 กิโลเมตร

9. แม่น้ำเจ้าพระยา

ต้นน้ำอยู่บริเวณที่แม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านไหลมาบรรจบกันที่ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ และไหลลงสู่อ่าวไทยบริเวณ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
รวมระยะทาง : 370 กิโลเมตร

8. แม่น้ำแควใหญ่ (แม่น้ำศรีสวัสดิ์)


มีต้นน้ำอยู่บริเวณเทือกเขาถนนธงชัย อ.อุ้มผาง จ.ตาก และไหลไปรวมกันแม่น้ำแควน้อยที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
รวมระยะทาง : 380 กิโลเมตร

7. แม่น้ำสงคราม


ต้นน้ำอยู่บริเวณเทือกเขาภูพาน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร และไหลลงสู่แม่น้ำโขงบริเวณ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
รวมระยะทาง : 420 กิโลเมตร

6. แม่น้ำป่าสัก

ต้นน้ำอยู่ที่เทือกเขาเพชรบูรณ์ 1 อ.ด่านซ้าย จ.เลย ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา
รวมระยะทาง : 510 กิโลเมตร

5. แม่น้ำยมต้นน้ำอยู่บริเวณเทือกเขาผีปันน้ำ อ.ปง จ.พะเยา และไหลไปรวมกับแม่น้ำน่าน ที่ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
รวมระยะทาง : 555 กิโลเมตร


4. แม่น้ำมูล
ต้นน้ำอยู่บริเวณเทือกเขาสันกำแพง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา และไหลไปรวมกับแม่น้ำโขงที่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
รวมระยะทาง : 641 กิโลเมตร

3. แม่น้ำปิง


ต้นน้ำอยู่ที่เทือกเขาแดนลาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และไหลไปรวมกับแม่น้ำน่าน ที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
รวมระยะทาง : 715 กิโลเมตร

2. แม่น้ำน่าน

ต้นน้ำอยู่บริเวณเทือกเขาหลวงพระบาง อ.ปัว จ.น่าน และไหลไปรวมกับแม่น้ำปิง ที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ จนทำให้เกิด แม่น้ำเจ้าพระยา
รวมระยะทาง : 740 กิโลเมตร

1. แม่น้ำชี


เป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ต้นน้ำอยู่ที่เทือกเขาเพชรบูรณ์ 1 อ.เมือง จ.ชัยภูมิ และไหลไปรวมกับแม่น้ำมูล ที่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
รวมระยะทาง : 765 กิโลเมตร