View Full Version : รูปการ์ตูนขาวดำวาดแบบไม่ระบายสีก็สวย


NuRay
23-07-2012, 12:27
รูปการ์ตูนขาวดำ วาดแบบไม่ต้องระบายสีก็สวยได้จ๊ะ
วันนี้พี่เรย์แอบเอางานของต่างประเทศมาให้ชมกันอีกแล้ว คราวนี้เป็นงานรูปการ์ตูนขาวดำค่ะ
รูปการ์ตูนขาวดำนั้นส่วนมากแล้วจะไม่ได้เน้นไปทีความสวยงามของสี เพราะสีนั้นสามารถใช้
ได้เพียงแค่สีเดียวนั้นก็คือสีดำ เรื่องลายเส้นกับเรื่องราวในรูปการ์ตูนขาวดำจึงมีความจำเป็น
มากมากสำหรับคนที่อยากจะลองวาดรูปการ์ตูนขาวดำ ลองชมงานบางส่วนของรูปการ์ตูนขาวดำ
ดูจ๊ะ
Rating รูปการ์ตูนขาวดำ :http://report.schoolqc.net/_images/star_icon.gifhttp://report.schoolqc.net/_images/star_icon.gifhttp://report.schoolqc.net/_images/star_icon.gifhttp://report.schoolqc.net/_images/star_icon.gif

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture1289-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture1289-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94.html)


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=4475&stc=1&d=1347045410 (http://board.roigoo.com/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/)

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=4476&stc=1&d=1347045410 (http://board.roigoo.com/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/)

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=4477&stc=1&d=1347045410 (http://board.roigoo.com/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/)


ความสวยของรูปการ์ตูนขาวดำยังมีอีกเยอะลองหากันดูค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง : รูปการ์ตูนขาวดำ (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B3.html) รูปการ์ตูน (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html) วาดรูประบายสี (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5.html) การ์ตูนระบายสี (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5.html)