View Full Version : แวะเวียนมาให้ความรู้ คำขวัญ/ชื่อเดิมจังหวัดต่างๆในภาคใต้


poohba
25-07-2012, 09:09
ภาคใต้ของประเทศไทย ประกอบไปด้วยจังหวัดต่างๆ 14 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรังนครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และ สุราษฎร์ธานี พื้นที่ภาคใต้ ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินเดีย ขนาบด้วยท้อง ทะเลอ่าวไทยทางฝั่งตะวันออก และทะเล อันดามันทางฝั่งตะวันตก มีเนื้อที่รวม 70,715.2 ตารางกิโลเมตร จังหวัดที่ใหญ่ที่ สุดคือ สุราษฎร์ธานี และจังหวัดที่เล็กที่สุดคือ ภูเก็ต มีความยาวจากเหนือจดใต้ประมาณ 750 กิโลเมตร ทุกจังหวัดของภาคมีเขตติดต่อกับทะเล ยกเว้น จังหวัดยะลา

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=4363&stc=1&d=1347033816


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=4364&stc=1&d=1347033816


คำขวัญประจำจังหวัด เป็นคำขวัญที่แต่ละจังหวัดในประเทศไทยแต่งขึ้น เพื่อบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ ความภาคภูมิใจ และความโดดเด่นที่มีอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ มักเป็นคำคล้องจองสั้น ๆ เพื่อให้จดจำง่าย นอกจากคำขวัญประจำจังหวัดแล้ว ปัจจุบันยังมีการแต่งคำขวัญประจำท้องถิ่นในส่วนย่อยลงไปอีก เช่น คำขวัญประจำอำเภอ คำขวัญประจำเขต (ในกรุงเทพมหานคร) เป็นต้น

ภาคใต้

จังหวัดกระบี่

* กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

จังหวัดชุมพร

* ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก

จังหวัดตรัง

* เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา

จังหวัดนครศรีธรรมราช

* เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู

จังหวัดนราธิวาส

* ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน

จังหวัดปัตตานี

* บูดูสะอาด หาดทรายสวย รวยน้ำตก นกเขาดี ลูกหยีอร่อย หอยแครงสด

จังหวัดพังงา

* แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร

จังหวัดพัทลุง

* เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน

จังหวัดภูเก็ต

* ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม

จังหวัดยะลา

* ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน

จังหวัดระนอง

* คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง

จังหวัดสงขลา

* นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานติณ ถิ่นธุรกิจแดนใต้

จังหวัดสตูล

* สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

* เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ

**********************
ชื่อเดิม/ตราสัญลักษณ์จังหวัดต่างๆในภาคใต้

จังหวัดกระบี่
ชื่อเดิม เมืองปกาศัย
ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด กระบี่ไขว้เบื้องหลังมีภูเขาพนมเบญจาและทะเล
ต้นไม้ประจำจังหวัด ทุ่งฟ้า
คำขวัญประจำจังหวัด กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

จังหวัดชุมพร
ชื่อเดิม เมืองชุมพร
ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด คนยืนต้นไม้ค่ายและหอรบ
ต้นไม้ประจำจังหวัด มะเดื่อชุมพร
คำขวัญประจำจังหวัด ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก

จังหวัดตรัง
ชื่อเดิม เมืองทับเที่ยง
ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด สะพานกระโจมลูกคลื่น
ต้นไม้ประจำจังหวัด ศรีตรัง
คำขวัญประจำจังหวัด เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง ถิ่นกำเนิดยางพารา
เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา

จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อเดิม เมืองตามพรลิงค์
ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด พระธาตุปลั่งรัศมีออกมาเป็นรูปสิบสองนักษัตร
ต้นไม้ประจำจังหวัด แซะ
คำขวัญประจำจังหวัด เราชาวนคร อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม
กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
ประเพณีท้องถิ่น ทำบุญเดิอนสิบ

จังหวัดนราธิวาส
ชื่อเดิม บางนรา
ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด เรือใบเต็มกำลังแล่นกางใบ
ต้นไม้ประจำจังหวัด ตะเคียนชันตาแมว
คำขวัญประจำจังหวัด ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา
บาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน

จังหวัดปัตตานี
ชื่อเดิม เมืองตานี
ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด ปืนใหญ่นางพญาตานี
ต้นไม้ประจำจังหวัด ตะเคียนทอง
คำขวัญประจำจังหวัด บูดูสะอาด หาดทรายสวย รวยน้ำตก นกเขาดี ลูกหยีอร่อย หอยแครงสด

จังหวัดพังงา
ชื่อเดิม เ มืองพังงา
ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด ภูเขาช้างหมอบ เรือขุดแร่ เบื้องหลังเป็นภูเขาช้างหมอบ
ต้นไม้ประจำจังหวัด เทพธาโร
คำขวัญประจำจังหวัด แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก
แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร

จังหวัดพัทลุง
ชื่อเดิม เมืองพัทลุง
ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด ภูเขาอกทะลุ
ต้นไม้ประจำจังหวัด พะยอม
คำขวัญประจำจังหวัด เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ
ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน

จังหวัดภูเก็ต
ชื่อเดิม เมืองถลาง
ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด ท้าวเทพกษัตรี-ท้าวศรีสุนทร
ต้นไม้ประจำจังหวัด ประดู่บ้าน
คำขวัญประจำจังหวัด ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง
สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม

จังหวัดยะลา
ชื่อเดิม เมืองยะลา
ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด เหมืองแร่ดีบุก
ต้นไม้ประจำจังหวัด ศรียะลา
คำขวัญประจำจังหวัด ใต้สุดแดนสยาม เมืองงามชายแดน

จังหวัดระนอง
ชื่อเดิม เมืองระนอง
ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด ปราสาทตั้งอยู่บนภูเขามีเลข5ประดิษฐานอยู่บนพานแว่นฟ้า
ต้นไม้ประจำจังหวัด อบเชย
คำขวัญประจำจังหวัด คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง

จังหวัดสงขลา
ชื่อเดิม เมืองสงขลา
ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด หอยสังค์บนพานแว่นฟ้า
ต้นไม้ประจำจังหวัด สะเดาเทียม
คำขวัญประจำจังหวัด นกน้ำเพลินตา สมิหราเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล
เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้

จังหวัดสตูล
ชื่อเดิม เมืองสตูล
ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด พระสมุทรเทวาสถิตอยู่บนแท่นหินกลางทะเล
กับรัศมีพระอาทิตย์อัสดง
ต้นไม้ประจำจังหวัด กระซิบ
คำขวัญประจำจังหวัด สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อเดิม เมืองไชยา
ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด พระธาตุไชยา
ต้นไม้ประจำจังหวัด เคี่ยม
คำขวัญประจำจังหวัด เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง
แหล่งธรรมะ
ประเพณีท้องถิ่น ชักพระ