View Full Version : เอาแว้ว มาอีกหนึ่งดอก คำขวัญ/ชื่อเดิมจังหวัดต่างๆในภาคตะวันตก


poohba
26-07-2012, 07:55
เพื่อนๆ ชอบไปเที่ยวใต้บ้างไหม ถ้าใครมีบ้านอยู่ทางใต้น่าอิจฉาเนอะ เพราะภาคใต้เป็นดินแดนแห่งหมู่เกาะและท้องทะเลงาม อีกทั้งยังอุดมสมบูรณ์ด้วยผืนป่าดิบซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของสรรพชีวิตน่าสนใจ ไม่เพียงเท่านั้น ศิลปวัฒนธรรมของชาวใต้ยังโดดเด่นมีเอกลักษณ์ ส่วนวิถีชีวิตนั้นก็เปี่ยมเสน่ห์ชวนให้เข้าไปสัมผัสและเรียนรู้อย่างใกล้ชิดสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวในภาคใต้ แล้วเพื่อนๆ รู้คำขวัญของแต่ละจังหวัดบ้างไหมเอ่ย

http://board.roigoo.com/attachments/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/3948d1343264144-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%A7-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D-%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81-1.jpg

คำขวัญประจำจังหวัด เป็นคำขวัญที่แต่ละจังหวัดในประเทศไทยแต่งขึ้น เพื่อบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ ความภาคภูมิใจ และความโดดเด่นที่มีอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ มักเป็นคำคล้องจองสั้น ๆ เพื่อให้จดจำง่าย นอกจากคำขวัญประจำจังหวัดแล้ว ปัจจุบันยังมีการแต่งคำขวัญประจำท้องถิ่นในส่วนย่อยลงไปอีก เช่น คำขวัญประจำอำเภอ คำขวัญประจำเขต (ในกรุงเทพมหานคร) เป็นต้น

ภาคตะวันตก
จังหวัดกาญจนบุรี

* แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก

จังหวัดตาก

* ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

* เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสับปะรด สวยสด หาด เขา ถ้ำ งามล้ำน้ำใจ

จังหวัดเพชรบุรี

* เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม

จังหวัดราชบุรี

* คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนินฯ เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี

**************

ชื่อเดิม/ตราสัญลักษณ์จังหวัดในภาคตะวันตก

จังหวัดตาก
ชื่อเดิม เมืองฉอด
ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด รูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงช้างหลั่งน้ำสิโณฑกประกาศอิสรภาพ
ต้นไม้ประจำจังหวัด แดง
คำขวัญประจำจังหวัด ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม

จังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อเดิม กาญจนบุรี
ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด เจดีย์สามองค์
ต้นไม้ประจำจังหวัด ขานาง
คำขวัญประจำจังหวัด แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์
สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชื่อเดิม เมืองนารัง
ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด พระที่นั่งคูหาสวรรค์
ต้นไม้ประจำจังหวัด เกด
คำขวัญประจำจังหวัด เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสับปะรดสวยสด
หาด-เขา-ถ้ำ งามล้ำน้ำใจ

จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อเดิม เมืองพริบพรี
ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด พระนครคีรีมีผืนนาและต้นตาลโตนดอยู่ด้านหน้า
ต้นไม้ประจำจังหวัด หว้า
คำขวัญประจำจังหวัด เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ
แดนธรรมะ ทะเลงาม

จังหวัดราชบุรี
ชื่อเดิม เมืองราชบุรี
ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด เครื่องราชกกุธภัณฑ์ 2 อย่าง
ต้นไม้ประจำจังหวัด โมกมัน
คำขวัญประจำจังหวัด คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร
วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคางร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี