View Full Version : ส่ง SMS ถึงนักวาดรูปการ์ตูนชื่อนกไฟฟ้า แต่ไม่เห็นเคยวาดนก


ohmohm
06-08-2012, 14:12
ส่ง SMS ถึงนักวาดรูปการ์ตูนชื่อนกไฟฟ้า แต่ไม่เห็นเคยวาดนก
ถึงแม้คุณนกไฟฟ้าจะมีชื่อแปลกๆแต่ผมงานนั้นมันแปลยิ่งกว่าชื่อ ผลงานที่ฝากเอาไว้มีทั้งหมด3-4งาน
รูปการ์ตูนของคุณนกไฟฟ้าออกแนวโรคจิตโรคจิตเล็กน้อย ใครที่เจอกระทู้นี้สามารถเข้าไปชมผลงาน
รูปการ์ตูนของคุณนกไฟฟ้าได้ตรงนี้เลย รูปการ์ตูนนกไฟฟ้า
(http://board.roigoo.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2/) ส่วนด้านล่างนี้คือตัวอย่างรูปการ์ตูนของคุณนกไฟฟ้าที่เคยวาดไว้

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture1619-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture1619-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2.html)
http://upload.roigoo.com/image.php?id=93F3_500BC3DB&gifผลงานรูปการ์ตูนทั้งหมด รูปการ์ตูนนกไฟฟ้า (http://board.roigoo.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2/)http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=4053&stc=1&d=1344237122 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2.html)