View Full Version : รูปการ์ตูนคู่รักตัวอย่างจากประเทศญี่ปุ่นไม่มีฉากจูบ


NuRay
10-08-2012, 13:43
รูปการ์ตูนคู่รักตัวอย่างจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ได้เป็นต้องมีฉากจูบ
รูปการ์ตูนถือว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะค่ะน้องน้อง หลายหลายคนคิดว่ารูปการ์ตูนคู่รักนั้นต้องมี
ฉากจูบอยู่ในรูปภาพด้วยแต่อันที่จริงแล้วรูปการ์ตูนคู่รักนั้นแทบไม่ต้องมีฉากจูบอยู่ในรูปการ์ตูน
นั้นก็ได้ค่ะ โดยเราสามารถเลี่ยงการรูปการ์ตูนคู่รักได้ตามตัวอย่างนี้เลย

สำหรับคนที่สังเกตุให้ดีแล้วนั้นรูปการ์ตูนคู่รักนั้นจะวาดตาได้สวยมาก แถมมีแววตาที่ดูออกได้
ในทันทีว่ารูปการ์ตูนคู่รักนี้กำลังส่งความรักเข้าหากัน บวกด้วยโทนสีที่เป็นโทนสีที่เน้นไปที่
ความละมุนละไม สรุปแล้วก็วาดรูปการ์ตูนคู่รักคู่ต้องมีดังนี้

2 เทคนิคการวาดรูปการ์ตูนคู่รัก
1.แววตาของตัวการ์ตูน(การส่งสายตา)
2.สีสันที่แสดงถึงความรัก(โทนสว่าง)

ตัวอย่างรูปการ์ตูนคู่รักแบบไม่ต้องจูบกัน

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture1283-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%9A.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture1283-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%9A.html)
http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=4456&stc=1&d=1347044415 (http://board.roigoo.com/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/)

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=4457&stc=1&d=1347044415 (http://board.roigoo.com/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/)

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=4458&stc=1&d=1347044415 (http://board.roigoo.com/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/)

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=4459&stc=1&d=1347044415 (http://board.roigoo.com/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/)

บทความที่เกี่ยวข้อง : รูปการ์ตูนคู่รัก (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81.html) รูปการ์ตูนญี่ปุ่น (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99.html) รูปการ์ตูนรัก (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81.html) รูปการ์ตูน (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)