View Full Version : รวมสุดยอดภาพวาดสีไม้ธรรมชาติ


HulaHoopBoy
04-09-2012, 09:03
ภาพวาดสีไม้ธรรมชาติเป็นรูปวาดที่หลายคนบอกว่าอาร์ท ผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันว่ามันอาร์ทมาค๊าบ สีไม้สมัยก่อนนั้นเราใช้กันบ่อยตอนเด็กๆแต่ว่าฝีมือของพวกเรามันไม่ขึ้นเทพ ภาพวาดสีไม้ธรรมชาติเป็นตัวอย่างที่ดีมากมากให้กับพวกเราเราวาดไม่เป็นเลยอะไรแบบนี้แต่ก็อยากวาดนะ ลองดูตัวอย่างกันครับว่าเขาวาดกันไงกับภาพวาดสีไม้ธรรมชาตินี้


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-picture01-picture1280-%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-picture01-picture1280-%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.html)

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=4449&stc=1&d=1347044007 (http://board.roigoo.com/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/)

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=4450&stc=1&d=1347044007 (http://board.roigoo.com/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/)

http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/586/31586/images/IMG_0088.jpg (http://board.roigoo.com/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/)

บทความที่เกี่ยวข้อง : ภาพวาดสีไม้ธรรมชาติ (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.html) ภาพวาดสีไม้ (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89.html) ภาพวาด (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94.html) ภาพวาดสี (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B5.html)