View Full Version : ยำรวมกันระหว่าง หูแมว สาวเเว่น พยาบาล __ สาว__? + จิปาถะ


Roku
24-09-2012, 17:42
นีแหละ ยำรวมมิตร 5555

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7+%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99+%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5+8-5-13-picture4450-%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5-1.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7+%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99+%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5+8-5-13-picture4450-%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5-1.html)

http://upic.me/i/og/maid1.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B0.html)

อันนี้ อยากวาดผู้ชายค่ะ 555 ( เหตุผลไร้สาระมาก )
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7+%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99+%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5+8-5-13-picture4451-%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5-2.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7+%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99+%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5+8-5-13-picture4451-%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5-2.html)

http://upic.me/i/3t/snowq1.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B0.html)

รสนิยมส่วนตัวค่ะ 555 (เท่านั้นครองโลกกก :onion_msn_smileys-10: :onion_msn_smileys-10: )
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7+%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99+%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5+8-5-13-picture4452-%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5-3.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7+%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99+%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5+8-5-13-picture4452-%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5-3.html)

http://upic.me/i/yx/oyyy1.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B0.html)


ต่อไปเส้นดินสอจ้า

ใครเคยอ่าน Deadman ! เราเอา concept นั้นลองมาวาดเป็นตัวละครดูจ้า
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7+%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99+%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5+8-5-13-picture4453-%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5-4.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7+%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99+%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5+8-5-13-picture4453-%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5-4.html)

http://upic.me/i/8q/2photo2.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B0.html)


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7+%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99+%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5+8-5-13-picture4454-%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5-5.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7+%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99+%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5+8-5-13-picture4454-%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5-5.html)

http://upic.me/i/78/photo3.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B0.html)

อันสุดท้าย Fan Art เบลเซอร์ ไดร์ฟ จ้า :onion_msn_smilies-23:

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7+%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99+%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5+8-5-13-picture4455-%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5-6.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7+%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99+%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5+8-5-13-picture4455-%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5-6.html)

http://upic.me/i/1c/1photo4.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B0.html)

เส้นดินสอออกเเนวมัวๆ เราใช้ถ่ายรูปเอาจ้า :cebollita_animated_onion-18: :cebollita_animated_onion-18:

Naoshima
24-09-2012, 18:54
โอ้ววว ชอบรูปที่วาดด้วยดินสออ่ะครับ โดนเฉพาะท่าโพสต์ยาก ๆ TT รูปสุดท้ายเท่มากเลย ไม่ทราบว่าพอจะแนะนำการ์ตูนที่มีฉากแบบนี้เยอะ ๆ ให้หน่อยได้มั้ยอ่ะครับ จะกลับไปดราฟแหลก 5555

นิดนึงครับ อันนี้ผมแค่สังเกตุเห็นนะ ผมว่ารูป Y ริมฝีปากล่างของคุณเมะยังดูแปลกอยุ่อ่ะฮัฟ *w* แบบว่า ขอบปากที่เป็นเส้นโครงหน้า กับเส้นริมฝีปากล่างมันผิดอยู่อ่ะ ถ้าลากต่อกันมันจะไม่ต่อกันน่ะ ครับ *w* <<แค่สังเกตุเห้นน่ะครับ ไม่รู้ว่าผิดจริงปล่าว ผมก็ไม่ได้เก่งขนาดจะไปติใครได้ อิ w อิ

ohmohm
24-09-2012, 22:07
ผลงานสุดยอดมากเลยครับ แต่สำหรับชื่อกระทู้ทางพี่ๆต้องขอเซ็นเซอร์เสียเล็กน้อยครับผม เพราะว่าอะไร เพราะว่าทางผู้ใหญ่เค้ากล่าวเตือนมาว่า คำแบบนี้ไม่เหมาะสมกับการนำออกมาพิมพ์ ซึ่งพี่ก็ไม่เข้าใจหรอกนะ แต่ต้องทำตามระเบียบครับผม เห็นผลงานดีๆแบบนี้แล้วประทับจิตประทับใจ จะสาวแบบไหนก็เอามาลงเถอะครับ ใช้คำอ้อมๆก็ได้ เช่น จากสาว__ เป็น สาวดะอุ้น (อ่านใกล้กัน ลองอ่านไวๆดูครับ เหอะๆ) ลงในเฟสหรอยให้เรียบร้อยครับท่าน

สตางค์เด้อท่าน
25-09-2012, 15:25
อ๊าาา=[]=~ ชอบภาพขาวดำมากๆเลยค่ะ!

Roku
25-09-2012, 15:49
โอ้ววว ชอบรูปที่วาดด้วยดินสออ่ะครับ โดนเฉพาะท่าโพสต์ยาก ๆ TT รูปสุดท้ายเท่มากเลย ไม่ทราบว่าพอจะแนะนำการ์ตูนที่มีฉากแบบนี้เยอะ ๆ ให้หน่อยได้มั้ยอ่ะครับ จะกลับไปดราฟแหลก 5555

นิดนึงครับ อันนี้ผมแค่สังเกตุเห็นนะ ผมว่ารูป Y ริมฝีปากล่างของคุณเมะยังดูแปลกอยุ่อ่ะฮัฟ *w* แบบว่า ขอบปากที่เป็นเส้นโครงหน้า กับเส้นริมฝีปากล่างมันผิดอยู่อ่ะ ถ้าลากต่อกันมันจะไม่ต่อกันน่ะ ครับ *w* <<แค่สังเกตุเห้นน่ะครับ ไม่รู้ว่าผิดจริงปล่าว ผมก็ไม่ได้เก่งขนาดจะไปติใครได้ อิ w อิ

จริงๆตอนเราฝึกวาดก็ดราฟเกือบทุกเรื่องค่ะ 555 เเต่เรื่องที่งานยกๆ ก็มีเรื่อง เบลเซอร์ไดรฟ์ ตุลาการทมิฬ( อันนี้หินมากค่ะ =[]= ) Dead man wonderland bleach และก็ Bakuman ค่ะ ^^ ส่วนรูป Y มันผิดส่วนจริงๆค่ะ 555 เราก็สังเกตเหมือนกันเเต่ไม่รู้จะแก้ยังไง ขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่า ><ผลงานสุดยอดมากเลยครับ แต่สำหรับชื่อกระทู้ทางพี่ๆต้องขอเซ็นเซอร์เสียเล็กน้อยครับผม เพราะว่าอะไร เพราะว่าทางผู้ใหญ่เค้ากล่าวเตือนมาว่า คำแบบนี้ไม่เหมาะสมกับการนำออกมาพิมพ์ ซึ่งพี่ก็ไม่เข้าใจหรอกนะ แต่ต้องทำตามระเบียบครับผม เห็นผลงานดีๆแบบนี้แล้วประทับจิตประทับใจ จะสาวแบบไหนก็เอามาลงเถอะครับ ใช้คำอ้อมๆก็ได้ เช่น จากสาว__ เป็น สาวดะอุ้น (อ่านใกล้กัน ลองอ่านไวๆดูครับ เหอะๆ) ลงในเฟสหรอยให้เรียบร้อยครับท่าน

โอ้ ! ขอโทษค่ะ มันเผลอพิมพ์เพลินมันเลยไม่สุภาพไปนิดนึง ( มันนิดมั้ยเนี่ย ToT ) =[]=