View Full Version : ภาพแรกของปี2556


devilmouy
10-01-2013, 19:12
สวัสดีเจ้าค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยชาวหรอย
หลังจากที่ผ่านปีใหม่ไปพอดีเป็นช่วงวันหยุดยาวจึงจัดวาดรูปขึ้นมา
มีให้ดู 3 ขั้นตอน
-อันแรกเป็นภาพร่าง

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture4660-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B52556a.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture4660-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B52556a.html)
http://upic.me/i/vx/7344d.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture4664-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B52556e.html)


-ลงสีคร่าวๆ

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture4661-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B52556b.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture4661-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B52556b.html)

http://upic.me/i/8r/244cg.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture4664-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B52556e.html)
-อันสุดท้ายลงสี แล้วก็ตัดเส้น (ขอบอกว่าเส้นครั้งนี้ไม่คมเหมือนแต่ก่อนเลย)
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture4662-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B52556c.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture4662-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B52556c.html)

http://upic.me/i/vz/44cg2.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture4664-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B52556e.html)
แถม ภาพแบบฉบับขนาดเต็ม คลิกเลย! (http://upic.me/i/zv/144cg.jpg)

อีกงานนะเจ้าค่ะ อันนี้มีคนขอให้วาดตัวละครเอามาจากเกม (เกมอะไรเราก็จำชื่อไม่ได้แล้ว)


-ภาพร่างแบบลงรายละเอียด
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture4663-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B52556d.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture4663-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B52556d.html)

http://upic.me/i/ra/aw846.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture4664-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B52556e.html)
-ลงสีแบบมึนงง
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture4664-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B52556e.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture4664-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B52556e.html)


http://upic.me/i/p8/y46cg.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture4664-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B52556e.html)
แถม ภาพแบบฉบับขนาดเต็มเหมือนกัน จิ้มเลย! (http://upic.me/i/0l/j46cg.jpg)

ทั้งสองภาพของบอกว่าลายการลงสียังคงเป็นไปแบบมึนงง แถมร่ายเส้นยังแปลกๆไม่เหมือนกันเท่าไหร่
สงสัยเพราะไ่ม่ได้วาดในคอมมานานมากๆ
ปล. สงสัยเดือนมกราคมคงจะได้แค่สองภาพนี้แหละ เพราะงานช่วงนี้เยอะมาก
ไม่มีเวลาพักหายใจ ยังไงก็อย่าลืมติชมด้วยนะเจ้าค่ะ

M150
10-01-2013, 19:52
พี่ว่าตรงส่วนลงสีเสื้อผ้ามันสวยมากแล้วนะครับ จะเห็นขัดหูขัดตานิดก็ตรงผมนี่แหละครับ ดูมันแข็งไปนิดนึงเท่านั้นเอง ยังไงลองปรับแก้กันดูนะครับ ส่วนอันจะให้พี่เอ็มแนะนำวิธีการทำนั้น พี่เอ็มทำไม่เป็นหรอกคร้าบ 555+ ติงเขาได้อย่างเดียว

devilmouy
10-01-2013, 20:05
น้อมรับคำแนะนำค่ะ ขอสารภาพว่าไม่ได้ลงสีภาพหลายเดือนแล้ว
แบบว่าความรู้เดิมมันหายไป พอมาทำอีกทีก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
ทำแบบมึนงง

Srookie
10-01-2013, 20:29
สวยคร้าบ อยากวาดผู้หญิงแล้วดูเป็นผู้หญิงแบบนี้มั้งจัง

ohmohm
11-01-2013, 14:45
สวยงามทุกรูปครับท่าน ไม่เสียเวลาที่คลิกเข้ามาชมเลย

Naoshima
11-01-2013, 18:51
ฮุ้วววว ชอบผมเขียวครับ เซะซี่ ผมเท่ดี *w*