View Full Version : ลองกันแล้วหรือยัง!!! วิธีนวดคลายเมื่อย-คลายเครียด ให้แฟน


NuRay
16-01-2013, 23:03
สำหรับคนที่มีแฟนโดยเฉพาะเลยคะ ไม่ควรพลาดอะไรเด็ดๆแบบนี้กับวิธีนวดคลายเมื่อย-คลายเครียด
ที่สามารถใช้ได้จริงไม่อิงนิยายวรรณกรรมใดๆทั้งสิ้น วิธีนวดคลายเมื่อย-คลายเครียดนี้ สามารถใช้ได้ใน
ตอนที่เราเครียดจากการทำงาน บางครั้งทุกอย่างมันดูเครียดไปหมด แต่เชื่อไหมว่าพาเราได้นวดได้มี
คนมาสัมผัสร่างการด้วยการนวด มันทำให้เราสบายใจสบายตัวขึ้นจริงๆ

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84-picture1203-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84-picture1203-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94.html)

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=5703&stc=1&d=1358352146

เวลาที่สมควรใช้วิธีนวดคลายเมื่อย-คลายเครียด
1.เวลาหลังเลิกงาน
2.เวลาหลังจากการเดินทาง
3.เวลาก่อนนอน(ทำให้หลับสบาย)

eLEXZDv1_qU