View Full Version : จากคนชอบวาดการ์ตูนขำๆ สู่เด็กแนวทำตราปั้มยางลบ Gomugomu


ohmohm
18-04-2013, 11:56
เธอไม่ใช่ใครที่ไหน เธอคือน้องสาวที่ผมเคยเป็นพี่รหัสนั่นเอง เรียนโรงเรียนเดียวกันสมัยมัธยม ได้รู้ข่าวคราวว่าเธอทำตราปั้มยางลบ ตอนนั้นเธอยังไม่ได้โด่งดังขนาดนี้ ตอนนี้เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงไกล ออกรายการทีวีหนังสือพิมพ์หลายที่เสียแล้ว จากคนที่รักการวาดการ์ตูนวาดภาพ ตอนนี้น้องปัดชีเลยมาทำงานศิลปะบนยางลบเห็นแล้วสวยงามได้ใจจริงๆ เรียกได้ว่าหากินกับยางลบแต่เธอคงไม่คิดจะกินยางลบก่อนทำให้สุกเสียก่อน

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+18-4-13-picture4039-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A1.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+18-4-13-picture4039-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A1.html)http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+18-4-13-picture4040-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A2.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+18-4-13-picture4040-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A2.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+18-4-13-picture4042-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A4.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+18-4-13-picture4042-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A4.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+18-4-13-picture4043-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A5.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+18-4-13-picture4043-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A5.html)

ความใจดีของเธอทำให้ตรายางลบให้ผมฟรีๆแบบไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียวให้กับ
เว็บหรอยกูของเรา เนื่องมาจากเป็นญาติพี่น้องร่วมสายรหัสกันตอนเรียนโรงเรียน


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+18-4-13-picture4044-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A6.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+18-4-13-picture4044-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A6.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+18-4-13-picture4045-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A7.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+18-4-13-picture4045-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A7.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+18-4-13-picture4046-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A8.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+18-4-13-picture4046-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A8.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+18-4-13-picture4047-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A9.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+18-4-13-picture4047-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A9.html)

พลังจากยาย้อมผมของเธอคงเยอะ เพราะสีผมของเธอเล่นเปลี่ยนทีเดือน ที่ผมเคยเห็น
ก็มีสีเขียว สีชมพู สีม่วง สีขาว คือเป็นคนปกติไม่ได้ คอมเม้นถัดไปเป็นข่าวที่เขามาเขียน
เกี่ยวกับน้องเขา ใครสนใจทำตราปั้มยางลบในแนวตัวการ์ตูน ติดต่อเธอคนนี้ได้เลยตลอดเพลา

ohmohm
18-04-2013, 11:56
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="body" valign="baseline" align="left"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="Center"><tbody><tr><td valign="top" align="center"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="350"><tbody><tr><td valign="Top" width="350" align="center">http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+18-4-13-picture4039-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A1.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+18-4-13-picture4039-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A1.html)

</td> </tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td height="5" valign="top" align="center">http://www.manager.co.th/images/blank.gif</td> </tr> </tbody></table> วัสดุใกล้ตัว อย่าง 'ยางลบ' ใครจะคิดว่าสามารถนำมาต่อยอดเป็นธุรกิจ เพียงนำมาผนวกเข้ากับงานฝีมือ และศิลปะด้านการแกะสลักเนรมิตเป็น "ตราปั๊มยางลบ" เพิ่มค่าทางใจแก่เจ้าของไอเดีย และสุขใจผู้รับ จากการผลิตแบบ Made to Order

</td> </tr> <tr> <td class="body" valign="baseline" align="left"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="Center"> <tbody><tr> <td valign="top" align="center"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="250"> <tbody><tr> <td valign="Top" width="250" align="center"> http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+18-4-13-picture4040-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A2.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+18-4-13-picture4040-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A2.html) </td> </tr> <tr><td class="Image" valign="baseline" align="left">ปัชชา ทิพย์พญาชัย หรือ น้องปัด เจ้าของธุรกิจตราปั๊มยางลบ</td></tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td height="5" valign="top" align="center">http://www.manager.co.th/images/blank.gif</td> </tr> </tbody></table> ปัชชา ทิพย์พญาชัย หรือ น้องปัด เจ้าของธุรกิจ ?ตราปั๊มยางลบ? เล่าว่า โดยส่วนตัวมีความสนใจในเรื่องงานศิลปะ กับประดิษฐ์อยู่เป็นทุนเดิม กระทั่งเห็นการต่อยอดยางลบชิ้นเล็กๆ จากทางอินเทอร์เน็ต ก็สนใจ และคิดว่าหากศึกษาอย่างจริงจัง บวกกับการฝึกฝนน่าจะทำเองได้

</td> </tr> <tr> <td class="body" valign="baseline" align="left"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="Center"> <tbody><tr> <td valign="top" align="center"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="350"> <tbody><tr> <td valign="Top" width="350" align="center"> http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+18-4-13-picture4041-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A3.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+18-4-13-picture4041-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A3.html) </td> </tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td height="5" valign="top" align="center">http://www.manager.co.th/images/blank.gif</td> </tr> </tbody></table> จึงนำเอาภาพวาดการ์ตูนฝีมือตนเองมาลองแกะเป็นตราปั๊ม แม้ผลงานชิ้นแรกจะยังไม่สวยนัก แต่น้องปัดก็อาศัยความพยายามฝึกฝนฝีมืออยู่เสมอ จนสามารถผลิตออกมาได้ประมาณ 20 ชิ้น และมั่นใจว่าน่าจะทำขายได้ รวมถึงต้องการให้ตัวการ์ตูนที่ออกแบบเอง เห็นคนอื่นชื่นชอบบ้าง

</td> </tr> <tr> <td class="body" valign="baseline" align="left"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="Center"> <tbody><tr> <td valign="top" align="center"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="350"> <tbody><tr> <td valign="Top" width="350" align="center"> http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=2570441 </td> </tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td height="5" valign="top" align="center">http://www.manager.co.th/images/blank.gif</td> </tr> </tbody></table> ?โดยส่วนตัว เรามีความสนใจทางด้านศิลปะและงานประดิษฐ์อยู่แล้ว จนกระทั่งมีโอกาสเห็นงานพวกนี้ในอินเทอร์เน็ต จึงคิดว่าน่าจะทำเองได้ โดยอาศัยพื้นฐานการเรียนมาทางด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ ประกอบกับเมื่อมีเวลาว่างมักจะวาดการ์ตูนที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเอง โดยบางครั้งก็ต้องการให้คนอื่นใช้การ์ตูนที่เราออกแบบเองให้เกิดประโยชน์ ด้วย ซึ่งการนำยางลบมาแกะสลักน่าจะเป็นช่องทางที่ดี?

</td> </tr> <tr> <td class="body" valign="baseline" align="left"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="Center"> <tbody><tr> <td valign="top" align="center"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="250"> <tbody><tr> <td valign="Top" width="250" align="center"> http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=2570442 </td> </tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td height="5" valign="top" align="center">http://www.manager.co.th/images/blank.gif</td> </tr> </tbody></table> เมื่อผลงานชิ้นแรกออกมาเป็นผลสำเร็จ น้องปัดภาคภูมิใจไม่น้อย เพราะวัสดุชิ้นเล็กๆ ที่ชื่อว่ายางลบ กลับสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากมาย เพียงนำงานฝีมือด้านการแกะสลัก พร้อมใส่ไอเดียที่ตนเองมี รับรู้ได้ว่าจริงๆ แล้วงานศิลปะไม่จำเป็นต้องแพง ต้องหรู หากสามารถหยิบจับวัสดุใกล้ตัวมาต่อยอดได้ ขอเพียงลองคิดและลงมือทำ เฉกเช่น 'ตราปั๊มยางลบ' ที่สามารถนำมาเพิ่มค่า แถมรายได้รายได้จากการทดลองขายผ่านเฟชบุคอีกด้วย

</td> </tr> <tr> <td class="body" valign="baseline" align="left"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="Center"> <tbody><tr> <td valign="top" align="center"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="350"> <tbody><tr> <td valign="Top" width="350" align="center"> http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=2570443 </td> </tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td height="5" valign="top" align="center">http://www.manager.co.th/images/blank.gif</td> </tr> </tbody></table> สำหรับตราปั๊มยางลบ มีกรรมวิธีการทำที่ง่ายดาย แต่ต้องอาศัยฝีมือและความชำนาญ รวมถึงใจรักที่จะทำ เริ่มจากการนำ ยางลบที่มีขายอยู่ทั่วไป เลือกขนาดและรูปลักษณ์ตามใจชอบ ต่อมาก็วาดหรือลอกลายลงบนกระดาษไข และนำมาวาดลงบนยางลบ ใช้เล็บหรือก้นดินสอขูดให้ลายที่กระดาษไข ติดไปบนยางลบ ถัดมาก็ใช้คัตเตอร์ปากกาหรือ คัตเตอร์ธรรมดา เพื่อเริ่มการแกะสลัก เมื่อแกะสลักเสร็จ ก็ตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก จากนั้นก็นำหมึกปั๊มมาปั๊ม และนำตัวปั๊มไปใช้งานได้เลย

</td> </tr> <tr> <td class="body" valign="baseline" align="left"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="Center"> <tbody><tr> <td valign="top" align="center"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="350"> <tbody><tr> <td valign="Top" width="350" align="center"> http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=2570444 </td> </tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td height="5" valign="top" align="center">http://www.manager.co.th/images/blank.gif</td> </tr> </tbody></table> หลายคนอาจคิดว่าตราปั๊มที่น้องปัด สร้างสรรค์ขึ้นทั้งจากรูปการ์ตูนที่ออกแบบเอง เพียงนำไปปั๊มเล่นๆ ไม่นานก็เบื่อ แต่หากลองคิดดีๆ สามารถต่อยอดนำไปใช้ใช้ให้เกิด ประโยชน์ได้มากมาย เช่น นำตราปั๊มสร้างสรรค์ลวดลายบนผ้า ไม่ว่าจะเสื้อ กระเป๋า หรือ การปั๊มบิลให้ลูกค้า ปั๊ม tag ติดของชำร่วยงานแต่ง ปั๊มเป็นนามบัตร ปั๊มทำการ์ด หรือปั๊มหน้าซองจดหมาย และยังเป็นของขวัญให้กับคนอื่นได้อีกด้วย ซึ่งสุดท้ายแล้วการสร้างสรรค์ตัวปั๊มให้เกิดประโยชน์ก็ขึ้นอยู่กับการนำไป ประยุกต์ใช้งานของลูกค้า

</td> </tr> <tr> <td class="body" valign="baseline" align="left"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="Center"> <tbody><tr> <td valign="top" align="center"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="250"> <tbody><tr> <td valign="Top" width="250" align="center"> http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=2570445 </td> </tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td height="5" valign="top" align="center">http://www.manager.co.th/images/blank.gif</td> </tr> </tbody></table> เมื่อเห็นประโยชน์มากมายของตราปั๊มยางลบ ทีนี้มาถึงวิธีการเข้าถึงสินค้าแฝงไอเดียชิ้นนี้กัน ซึ่งน้องปัด บอกว่า เพื่อเป็นการลดเงินลงทุนในการเริ่มต้นธุรกิจนี้ เธอจึงเปิดแฟนเพจ ในเฟสบุค พร้อมนำลิ้งค์ไปฝากตามเพจงานฝีมือต่างๆ ที่คิดว่าเป็นผลงานประเภทเดียวกัน เพื่อสร้างความเคลื่อนไหวในเพจ และทำให้ลูกค้ารู้จัก จดจำ ซึ่งการในช่องทางโซเชียล มีเดีย เป็นหน้าร้านจัดส่งทางไปรษณีย์นั้น ส่งผลให้เธอใช้เงินทุนเพียง 1,000 บาทเท่านั้น ส่วนใหญ่จะหมดไปกับการลงทุนซื้อยางลบหลากหลายรูปแบบเพื่อนำมาทดลอง และเก็บเป็นสต็อก ขณะที่ราคาขายเริ่มต้นที่ชิ้นละ 99-600 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่ายและขนาดของยางลบ

</td> </tr> <tr> <td class="body" valign="baseline" align="left"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="Center"> <tbody><tr> <td valign="top" align="center"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="250"> <tbody><tr> <td valign="Top" width="250" align="center"> http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=2570446 </td> </tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td height="5" valign="top" align="center">http://www.manager.co.th/images/blank.gif</td> </tr> </tbody></table> นอกจากตราปั๊มยางลบรูปการ์ตูนที่น้องปัดออกแบบให้โดลแล่นอยู่บนยางลบ แล้ว จุดขายที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การรับทำตามแบบที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงการออกแบบแป้นไม้ ที่เป็นด้ามจับจะทำให้มีขนาดที่พอเหมาะกับตัวยางลบและลูกค้าสามารถสั่งได้ ด้วยว่าอยากได้แบบไหน นอกจากนี้ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ในลวดลายที่ออกแบบให้ คือจะไม่ซ้ำกับใคร กลายเป็นของขวัญที่มีชิ้นเดียวในโลก

</td> </tr> <tr> <td class="body" valign="baseline" align="left"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="Center"> <tbody><tr> <td valign="top" align="center"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="350"> <tbody><tr> <td valign="Top" width="350" align="center"> http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=2570447 </td> </tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td height="5" valign="top" align="center">http://www.manager.co.th/images/blank.gif</td> </tr> </tbody></table> อนาคตน้องปัด เตรียมออกแบบคอลเลคชั่นใหม่ที่เป็นลวดลายของตนเองให้มากขึ้น เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึงอาจมีการเพิ่มสินค้าภายในร้านมากขึ้น เช่น หมึกปั๊ม หรือ แป้นที่ไว้ติดตัวยางลบ หรืออาจจะมีแบบแปลกใหม่ ที่ไม่ใช่แค่ สี่เหลี่ยมหรือวงกลมก็เป็นได้

</td> </tr> <tr> <td class="body" valign="baseline" align="left"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="Center"> <tbody><tr> <td valign="top" align="center"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="250"> <tbody><tr> <td valign="Top" width="250" align="center"> http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=2570448 </td> </tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td height="5" valign="top" align="center">http://www.manager.co.th/images/blank.gif</td> </tr> </tbody></table>

</td> </tr> <tr> <td class="body" valign="baseline" align="left"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="Center"> <tbody><tr> <td valign="top" align="center"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="250"> <tbody><tr> <td valign="Top" width="250" align="center"> http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=2570449 </td> </tr> <tr><td class="Image" valign="baseline" align="left">ออกแบบตราปั๊มเป็นกระดาษโน้ตได้</td></tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td height="5" valign="top" align="center">http://www.manager.co.th/images/blank.gif</td> </tr> </tbody></table>

</td> </tr> <tr> <td class="body" valign="baseline" align="left"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="Center"> <tbody><tr> <td valign="top" align="center"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="250"> <tbody><tr> <td valign="Top" width="250" align="center"> http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=2570450 </td> </tr> <tr><td class="Image" valign="baseline" align="left">ใช้คัตเตอร์แกะสลักเป็นรูปภาพตามแบบ</td></tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td height="5" valign="top" align="center">http://www.manager.co.th/images/blank.gif</td> </tr> </tbody></table>

</td> </tr> <tr> <td class="body" valign="baseline" align="left"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="Center"> <tbody><tr> <td valign="top" align="center"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="250"> <tbody><tr> <td valign="Top" width="250" align="center"> http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=2570451 </td> </tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td height="5" valign="top" align="center">http://www.manager.co.th/images/blank.gif</td> </tr> </tbody></table>

</td> </tr> <tr> <td class="body" valign="baseline" align="left"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="Center"> <tbody><tr> <td valign="top" align="center"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="250"> <tbody><tr> <td valign="Top" width="250" align="center"> http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=2570452

manager.co.th

***สนใจติดต่อ 08-6685-1117 หรือที่ Facebook : Gomugomu (http://www.facebook.com/pages/Gomugomu/311020008986356?fref=ts)***

</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>

ohmohm
18-04-2013, 12:38
งานศิลปะบางแขนงสามารถนำวัสดุบางอย่างมาผนวกเข้ากับงานฝีมือบางประเภทได้ อย่างน่าสนใจ นอกจากจะโดดเด่นด้วยความสวยงามแล้ว ลักษณะเฉพาะของการรวมจุดเด่นของงานแต่ละด้านก็นับว่าเป็นจุดขายสำคัญที่ทำ ให้สินค้ามีความต่าง สร้างจุดขายให้กับชิ้นงาน อย่างเช่นการแกะสลักยางลบจนกลายเป็นชิ้นงาน ?ตราปั๊มจากยางลบ?...

?ปัชชา ทิพย์พญาชัย? เล่าว่า เรียนมาทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาศิลปะอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เดิมเป็นคนชอบงานประดิษฐ์กับงานฝีมือมาตั้งแต่เด็กแล้ว ต่อมามีโอกาสได้เห็นงานแกะสลักยางลบ เกิดความสนใจ และอยากจะเรียนรู้ จึงพยายามหาข้อมูลตามแหล่งต่าง ๆ และลองซื้อยางลบเพื่อนำมาลองฝึกหัดการแกะสลักด้วยตัวเอง จนมีทักษะและความชำนาญในงานฝีมือชนิดนี้ ประกอบกับหลายคนที่ได้เห็นก็ชมว่าสวยและแปลกดี อยากให้ทำให้บ้าง และเกิดความคิดว่างานฝีมือตรงนี้สามารถที่จะนำมาทำเป็นอาชีพเสริมได้ จึงลองออกแบบเป็นลวดลายการ์ตูนน่ารัก ๆ แล้วขายผ่านทางเฟซบุ๊ก ใช้ชื่อว่า www.facebook.com/pages/Gomugomu

จากจุดเริ่มต้น ต่อมาก็ได้รับการตอบรับเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากกลุ่มลูกค้า เพราะ ?ตราปั๊มจากยางลบ? นี้ลูกค้าสามารถนำไปใช้ต่อยอด เพื่อความสวยงาม เพิ่มลูกเล่นให้กับชิ้นงานเดิม ๆ ของลูกค้าได้นั่นเอง...

?มีหลายชื่อเรียก แต่ส่วนใหญ่จะเรียกกันว่าตราปั๊มจากยางลบ ไม่ก็ ตัวปั๊มยางลบ ภาษาอังกฤษจะอ่านว่า รับเบอร์-แสตมป์ ส่วนเหตุผลที่คิดว่าน่าจะสามารถพัฒนาเป็นอาชีพได้ เพราะรู้สึกว่ามันเป็นของเล็ก ๆ ที่ปัจจุบันอาจยังไม่มีคนรู้จักมากนัก แต่กำลังจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ดูจากจำนวนลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาเพื่อสั่งทำชิ้นงาน เนื่องจากชิ้นงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่าง? เจ้าของชิ้นงาน เจ้าของกรณีศึกษา ?ช่องทางทำกิน? รายนี้กล่าว

สำหรับลูกค้า ปัชชาเล่าว่า ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ทำชิ้นงานของตัวเองอยู่แล้ว แต่อยากได้ตราปั๊มยางลบไปช่วยเพิ่มเติมสีสันให้กับชิ้นงาน อาทิ นำไปปั๊มทำลวดลายสำหรับการ์ดต่าง ๆ นำไปปั๊มตกแต่งสมุดภาพ หรือสแครปบุ๊ก (Scrapbook) นำไปมอบเป็นของขวัญ หรือของชำร่วยในงานแต่งงาน หรือแม้แต่นำตราปั๊มยางลบไปปั๊มลงบนใบเสร็จ บนถุง บนกล่องบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งมีการนำไปปั๊มสร้างลายลงบนเสื้อผ้า เป็นต้น โดยจุดเด่นของทางร้านก็คือจะรับออกแบบตามที่ลูกค้าต้องการด้วย และตัวปั๊มก็จะมีแป้นไม้ที่ติดไว้เพื่อเป็นด้ามจับ ซึ่งแป้นไม้นั้นทางร้านทำขึ้นเอง

?สินค้าที่ทำมี 2 ประเภท คือ ตราปั๊มที่เป็นลายที่ลูกค้าต้องการ มีทั้งแบบที่ลูกค้านำมาให้ทำ กับแบบที่เราออกแบบให้ และอีกประเภทคือตราปั๊มที่เป็นลายเจาะจงที่ทางร้านทำขึ้นมาเองเป็นคอลเลก ชั่น? ปัชชากล่าว

ทุนเบื้องต้นสำหรับการทำชิ้นงานลักษณะนี้ ใช้ประมาณ 500-1,000 บาทก็สามารถทำได้แล้ว ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนไปกับการซื้อยางลบหลาย ๆ แบบมาทดลองทำ และเก็บเป็นสต๊อกไว้ใช้ ขณะที่ทุนวัสดุอยู่ที่ประมาณ 20% จากราคาขาย ซึ่งเริ่มตั้งแต่ชิ้นละ 99 ไปจนถึง 200 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดยางลบและความยากง่ายของแบบ

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ ?ตราปั๊มจากยางลบ? หลัก ๆ ประกอบด้วย ยางลบ, คัตเตอร์ปากกา หรือคัตเตอร์ธรรมดาก็ได้, แผ่นรองตัด, กระดาษลอกลาย หรือกระดาษไข และดินสอ

สำหรับยางลบนั้น แล้วแต่ว่าจะชอบเนื้อยางลบแบบไหน บางคนอาจชอบแบบนิ่ม บางคนอาจชอบแบบแข็ง ซึ่งยางลบที่นำมาใช้ก็เป็นยางลบธรรมดาทั่วไป แต่ต่างยี่ห้อก็จะมีความแตกต่างกัน ทั้งขนาดและความนิ่มความแข็ง ซึ่งหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไป แต่หากต้องการยางลบสำหรับการแกะโดยเฉพาะก็อาจไปซื้อตามร้านจำหน่ายสินค้าจาก ประเทศญี่ปุ่น แต่ราคาจะค่อนข้างสูงหน่อย ?และการจะปั๊มลายนั้นอีกอย่างที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือ หมึกพิมพ์ เพราะหมึกแต่ละชนิดก็จะเหมาะกับการพิมพ์หรือปั๊มลงบนวัสดุแต่ละอย่าง? ปัชชากล่าวแนะนำผู้สนใจ

ขั้นตอนการทำ เริ่มจากวาดรูปลงกระดาษไขหรือกระดาษลอกลาย โดยอาจลอกลายที่ต้องการจากหนังสือ จากนั้นนำกระดาษที่วาดลายเรียบร้อยแล้วคว่ำลงไปบนยางลบที่จะใช้แกะ ใช้นิ้วมือหรือก้นดินสอถูให้ลายติดลงบนยางลบ จากนั้นจึงเริ่มแกะยางลบโดยใช้คัตเตอร์ธรรมดา หรือคัตเตอร์ปากกา ตามแบบหรือลายที่ลอกไว้ หลังจากแกะเสร็จ ก็ให้ทดลองปั๊มดูก่อน ถ้าลายเส้นที่แกะครบตามแบบหรือลายที่ต้องการ ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนการทำ

?จุดที่ยากที่สุดคือการทำเส้นให้ดูคมชัดและเท่ากัน เช่น ลูกตาของตัวการ์ตูน จุดที่ง่ายคือการแกะรูปอะไรก็ได้ที่มีพื้นที่ในการแกะทิ้งน้อยที่สุด หากสามารถฝึกฝนเพิ่มเติมอยู่เสมอ ทักษะก็จะพัฒนาเพิ่มขึ้นแน่นอน? เจ้าของชิ้นงานแนะนำ
ใครสนใจ ?ตราปั๊มจากยางลบ? ก็เข้าไปดูได้ตามช่องทางที่ระบุมาข้างต้น และสามารถจะติดต่อเจ้าของกรณีศึกษา ?ช่องทางทำกิน? รายนี้ได้ทางอีเมล gomugomuhango@gmail.com หรือที่ โทร.08-6685-1117 ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานจากวัสดุชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถสร้างงานทำเงินได้อย่างน่าสนใจ.
ศิริโรจน์ ศิริแพทย์ รายงาน

จาก dailynews.co.th/article/384/155083

M150
18-04-2013, 20:32
ไหนๆ คุณโอมก็พูดถึงเรื่องนี้มาแล้ว พี่เอ็มก็ขอพูดเสริมหน่อยก็แล้วกันครับ ในฐานะที่แก่กว่าน้องๆ สิ่งหนึ่งที่อยากเล่าสู่กันฟังก็คือ จริงๆ แล้วชีวิตการทำงานของคนเรานั้นง่ายเหลือเกิน เพียงแค่ได้ทำงานที่ตัวเองรัก และ ได้ทำงานที่ตัวเองเก่งกว่าใครเชี่ยวชาญกว่าใคร ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกก็หากินได้ครับ อย่าไปยึดติดกับงานรับเงินเดือนอะไรมากนัก แม้ว่าจะได้เงินจำนวนมากหรือค่อนข้างมั่นคงแต่ก็ยังมีมุมหลายมุมที่เราอาจจะต้องเสียไป ตัวอย่างที่น่าสนใจ มีญาติห่างๆ พี่เอ็มคนนึง แม้ว่าเขาจะพิการด้านสมอง แต่ทำกับข้าวเก่งฉิบหาย เท่านี้ก็มีร้านอาหารหลายร้านมาแย่งตัวกันแล้ว ไม่ต้องเก่งหลายด้านหรอกครับ เก่งด้านเดียวแต่ให้เก่งจริงๆ ไปเลย สิ่งที่ยากกว่าชีวิตการทำงาน คือ ชีวิตของการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นนี่แหละครับ ไม่ว่าจะกับเพื่อนร่วมงาน ครอบครัว แฟน ฯลฯ บางครั้งมันก็ยากจนเกินกว่าจะเข้าใจในบางเรื่อง และ ในบางเหตุผลของคนอื่นที่แตกต่าง ทุกอย่างเหล่านี้ต้องใช้เวลาเรียนรู้อย่างแท้จริงคขอรับน้องๆ ยังไงรีบตามหาตัวเองให้เจอเร็วๆ เหมือนน้องปัดหละครับ ยิ่งเจอเร็วเท่าไหร่ ยิ่งดีเท่านั้นจ้า

bankbcool
18-04-2013, 23:17
เป็นสินค้าที่น่าสนใจมากทีเดียวเชียวแล งานฝีมืออย่างนี้ ถ้าจะสั่งคงจะต้องรอนานมากเลยซิเนอะ

ohmohm
19-04-2013, 12:05
เป็นสินค้าที่น่าสนใจมากทีเดียวเชียวแล งานฝีมืออย่างนี้ ถ้าจะสั่งคงจะต้องรอนานมากเลยซิเนอะ

สนใจติดต่อเข้าไปโดยตรงได้เลยครับ บอกว่ามาจากพี่โอมสุดหล่อ จนมีส่วนเพิ่มให้ 20% ทุกชิ้นงานเลยละครับคุณแบงค์

ohmohm
19-04-2013, 12:10
มาอัพเดทสิ่งที่ร้านตราปั้มยางลบ Gomugomu เคยปรากฎตัวสู่โลกครับ5555 หลังจากทดลองใช้ตัวปั้มแล้ว ผมชอบอยู่ 2 อย่างในตัวงามครับ

1.ปั้มแล้วได้เส้นที่ผมมาก ตัวยางเรียบร้อย
2.ตัวจับดูแล้วสบายมือ ตัวไม้ทำให้ดูมีราคาขึ้นมาก

สรุปคือ ปั้มอกมาลวดลายไม่ต่างจากของจริงเลย แม้แต่เส้นเดียว
แถมให้ยังความรู้สึกน่าใช้ขึ้นอีกด้วยครับ

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+18-4-13-picture4075-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9Agomugomu1.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+18-4-13-picture4075-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9Agomugomu1.html)


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+18-4-13-picture4076-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9Agomugomu2.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+18-4-13-picture4076-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9Agomugomu2.html)