View Full Version : Sticker Store บนเฟสบุ๊ค Facebook เล่นไงซื้อไงบอกที


ohmohm
03-07-2013, 09:38
Sticker Store บนเฟสบุ๊ค Facebook เล่นไงซื้อไงบอกที
เพื่อนพึ่งส่งมาเรื่องนี้(ตัวเองพึ่งรู้) เฟสบุ๊คมี Sticker Store เหมือน Line รู้เลยว่า
เจ้า Facebook กะจะตี Line ให้กระจุยเลยใช่ไหมละเนี้ย ฮิฮิ แข่งกันไป5555

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=7365&stc=1&d=1372819117 (http://board.roigoo.com/tags/sticker.html)