View Full Version : วิธีปอกทุเรียน วิธีปอกกีวี วิธีปอกส้มโอ รู้การปอกก่อนกินที่นี่


ChangNoi and Light
05-07-2013, 07:43
วิธีปอกทุเรียน วิธีปอกกีวี วิธีปอกส้มโอ รู้การปอกก่อนกินที่นี่
หลายคนชอบผลไม้พวกนี้ ทั้งทุเรียน กีวี ส้มโอ แต่ว่าปอกไม่เป็น แปลกแต่จริง เรื่องนี้ต้องฝึก
วิธีปอกทุเรียน วิธีปอกกีวี วิธีปอกส้มโอ ต้องใช้ทักษาในการปอกสูงพอสมควรทีเดียว เพราะฉะนั้นแล้ว
ผลไม้ที่เราจะกินจะไม่มีความสวยงามในการกินอีกเลย วันนี้จัดให้น้องๆ 3 วิธีต่อเนื่องไปเลย

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=7392&stc=1&d=1372984992 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.html)


วิธีปอกทุเรียน
k8BUH_uRgp0

วิธีปอกกีวี >>> video.postjung.com/58905.html

วิธีปอกส้มโอ
9Dh5Q71kkRM

เห็นไหมละน้องๆบอกแล้วไม่ยาก