View Full Version : โปรแกรมวิ่งมาราธอน ฮาฟ และมินิ สิงหาคม 2556 (2013)


ohmohm
11-07-2013, 01:12
โปรแกรมวิ่งมาราธอน (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%99.html) ฮาฟ และมินิ สิงหาคม 2556 (2013)
เดือนสิงหาคมเดือนนี้ไม่ค่อยมีที่วิ่งในกรุงเทพเลย เซ็งเหมือนกันครับ ไม่มีตัง
ขับรถออกไปวิ่งต่างจังหวัดเหมือนกับคนอื่นเขา อย่างมากก็นนทบุรี555555
ใครสนใจก็ลองเช็คโปรแกรมวิ่งมาราธอน ฮาฟ มินิเดือนสิงหา 2556 หรือ
2013 ได้ที่นี่เลยนะครับ ขอบคุณเว็บ patruning ด้วยนะครับ

http://board.roigoo.com/attachments/3590d1340616408-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4-%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%994.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%8835%E0%B8%9B%E0%B8%B5.html)
"เอ้ย มรึงจะแซงรุ่นพ่อหรอ ไอ้น้อง55555"


<table border="1" cellpadding="2" width="735"><tbody><tr><td align="center" bgcolor="#33CCFF">วันที่</td> <td align="center" bgcolor="#33CCFF">ชื่องานวิ่ง</td> <td align="center" bgcolor="#33CCFF">ระยะทาง</td> <td align="center" bgcolor="#33CCFF">สถานที่จัดงาน</td> <td align="center" bgcolor="#33CCFF">ผู้จัดงานวิ่ง</td> <td align="center" bgcolor="#33CCFF">เบอร์โทรติดต่อ</td> </tr> <tr> <td align="center">1</td> <td align="left"> เดิน-วิ่งวันสถาปนา ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ 77 ปี</td> <td align="left">11</td> <td align="left">อุตรดิตถ์</td> <td align="left">ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์</td> <td align="left">055411096</td> </tr> <tr> <td align="center">3</td> <td align="left"> วิ่งสู่ชีวิตใหม่ ต้านภัยยาเสพติด</td> <td align="left">5/10.5</td> <td align="left">ลพบุรี</td> <td align="left">โคกกระเทียมวิทยาลัย</td> <td align="left">0922521784</td> </tr> <tr> <td align="center">3</td> <td align="left"> มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ เดื่อมินิมาราธอน #2</td> <td align="left">10.5</td> <td align="left">ศรีษะเกษ</td> <td align="left">เทศบาลตำบลกระหวัน</td> <td align="left">0899176190</td> </tr> <tr> <td align="center">4</td> <td align="left"> สวนหลวง ร.๙ มินิมาราธอน 2556</td> <td align="left">3/5/10</td> <td align="left">สวนหลวง ร.๙</td> <td align="left">ชมรมฯสวนหลวง ร.๙</td> <td align="left">0815587512</td> </tr> <tr> <td align="center">4</td> <td align="left"> หินช้างสี ซุปเปอร์ฮาล์ฟ-มินิมาราธอนต้านยาเสพติด #9</td> <td align="left">4.8/11.7/21</td> <td align="left">ขอนแก่น</td> <td align="left">อำเภอบ้านฝาง</td> <td align="left">0892781829</td> </tr> <tr> <td align="center">4</td> <td align="left"> เดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี</td> <td align="left">4.5/10.5</td> <td align="left">ภูเก็ต</td> <td align="left">NA</td> <td align="left">0848445466</td> </tr> <tr> <td align="center"> </td> <td align="left"> มินิมาราธอน ชุมชนชายวัด ครั้งที่ 2</td> <td align="left"> </td> <td align="left"> </td> <td align="left"> </td> <td align="left"> </td> </tr> <tr> <td align="center">4</td> <td align="left"> Bangkok Post Internationa Run 2013</td> <td align="left">4.5/10</td> <td align="left">NA</td> <td align="left">Amazing Field</td> <td align="left">022776670</td> </tr> <tr> <td align="center">4</td> <td align="left"> แม่เมาะ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 22</td> <td align="left">5/10/21</td> <td align="left">ลำปาง</td> <td align="left">กฟผ.แม่เมาะ</td> <td align="left">054253625</td> </tr> <tr> <td align="center">10</td> <td align="left"> วิ่งเพื่อชีวิตใหม่ เทิดไท้พระคุณแม่</td> <td align="left">3.5/12.8</td> <td align="left">บุรีรัมย์</td> <td align="left">จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์</td> <td align="left">NA</td> </tr> <tr> <td align="center">11</td> <td align="left"> สุรินทร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 13</td> <td align="left">3/10.5</td> <td align="left">สุรินทร์</td> <td align="left">จังหวัดสุรินทร์</td> <td align="left">0819679579</td> </tr> <tr> <td align="center">11</td> <td align="left"> มินิมาราธอน-ฟันรัน รวมพลคนรัก นศท.ครั้งที่ 10</td> <td align="left">4/10.5</td> <td align="left">นครศรีธรรมราช</td> <td align="left">สนท.มทบ.41</td> <td align="left">0817886306</td> </tr> <tr> <td align="center">11</td> <td align="left"> กาวิละมินิมาราธอน</td> <td align="left">10.5</td> <td align="left">เชียงใหม่</td> <td align="left">รร.กาวิละวิทยาลัย</td> <td align="left">053244628</td> </tr> <tr> <td align="center">11</td> <td align="left"> เดิน-วิ่ง สงขลา มินิมาราธอน 2556</td> <td align="left">3.5/10.5</td> <td align="left">สงขลา</td> <td align="left">สทก.จังหวัดสงขลา</td> <td align="left">0881646693</td> </tr> <tr> <td align="center">11</td> <td align="left"> ดอนแร่มินิมาราธอน ครั้งที่ 6</td> <td align="left">3.5/10.7</td> <td align="left">ราชบุรี</td> <td align="left">อบต.ดอนแร่</td> <td align="left">0819866870</td> </tr> <tr> <td align="center">12</td> <td align="left"> QUEEN SIRIKIT Half Marathon 2013</td> <td align="left">5/10/21</td> <td align="left">ศูนย์สิริกิตติ์</td> <td align="left">JOG&JOY</td> <td align="left">027411900</td> </tr> <tr> <td align="center">12</td> <td align="left"> ตรีมิตรมินิมาราธอน ครั้งที่ 4</td> <td align="left">3/5/10.5</td> <td align="left">พุทธมณฑลสาย 1</td> <td align="left">รร.เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี</td> <td align="left">028652012</td> </tr> <tr> <td align="center">18</td> <td align="left">ร.พ.ชลบุรี เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 9</td> <td align="left">4/10</td> <td align="left">ชลบุรี</td> <td align="left">JOG&JOY</td> <td align="left">027411900</td> </tr> <tr> <td align="center">18</td> <td align="left"> ฟอร์รันเนอร์มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3</td> <td align="left">4/10</td> <td align="left">กาญจนบุรี</td> <td align="left">ฟอร์รันเนอร์</td> <td align="left">0869005911</td> </tr> <tr> <td align="center">18</td> <td align="left"> ศิครินทร์ หาดใหญ่ มินิ มาราธอน ครั้งที่ 3</td> <td align="left">4/10</td> <td align="left">หาดใหญ่</td> <td align="left">รพ.ศิครินทร์ หาดใหญ่</td> <td align="left">074366966</td> </tr> <tr> <td align="center">18</td> <td align="left"> เดอะ บางกอก อัลตรา เทรล เฟสติวัล 2556</td> <td align="left">7/14/21/50</td> <td align="left">หนองจอก กทม</td> <td align="left">ama-events</td> <td align="left">027189581</td> </tr> <tr> <td align="center">18</td> <td align="left"> เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ หนองใหญ่มินิมาราธอน ครั้งที่ 1</td> <td align="left">4.5/10.5</td> <td align="left">ชุมพร</td> <td align="left"> ชมรมศิษย์เก่า</td> <td align="left">0831818874</td> </tr> <tr> <td align="center"> </td> <td align="left"> </td> <td align="left"> </td> <td align="left"> ม.สงขลานครินทร์</td> <td align="left"> </td> </tr> <tr> <td align="center">25</td> <td align="left"> เทพสตรี ลพบุรี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 5</td> <td align="left">3/10.5</td> <td align="left">ลพบุรี</td> <td align="left">มรภ.เทพสตรี</td> <td align="left">036427485</td> </tr> <tr> <td align="center">25</td> <td align="left"> เดิน-วิ่งรวมใจต้านภัยเอดส์ (วิ่ง 3 สวน)</td> <td align="left">3/ 5/ 10</td> <td align="left">สวนจตุจักร</td> <td align="left">TBCA</td> <td align="left">0802010202</td></tr></tbody></table>