View Full Version : อัพเดทอีกที!!! โปรแกรมแข่งวิ่งมินิฮาล์ฟและมาราธอน สิงหาคม


ohmohm
02-08-2013, 13:09
อัพเดทอีกที!!! โปรแกรมแข่งวิ่งมินิฮาล์ฟและมาราธอน สิงหาคม อันที่แล้วที่เอามาลงมันมีการเปลี่ยนแปลงครับผม วันนี้ผมขอเอามาลงใหม่แล้วกัน ไม่รู้เดือนนี้จะไปวิ่งที่ไหนดี โรคทรัพย์จางกำลังเข้าแทรกซะด้วย ค่ะสมัครก็ตั้ง 250 บาท อยากให้มีจัดวิ่งฟรีบ้างจัง โอ้ยยย55555 ลองดูครับนายเอ็มจะไปที่ไหนดีเดือนนี้ สำหรับคนบ้าวิ่ง!!!!

<table border="1" cellpadding="2" width="735"><tbody><tr><td align="center">1</td> <td align="left"> เดิน-วิ่งวันสถาปนา ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ 77 ปี</td> <td align="left">12.5</td> <td align="left">อุตรดิตถ์</td> <td align="left">ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์</td> <td align="left">055411096</td> </tr> <tr> <td align="center">3</td> <td align="left"> วิ่งสู่ชีวิตใหม่ ต้านภัยยาเสพติด</td> <td align="left">5/10.5</td> <td align="left">ลพบุรี</td> <td align="left">โคกกระเทียมวิทยาลัย</td> <td align="left">0922521784</td> </tr> <tr> <td align="center">3</td> <td align="left"> มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ เดื่อมินิมาราธอน #2</td> <td align="left">10.5</td> <td align="left">ศรีษะเกษ</td> <td align="left">เทศบาลตำบลกระหวัน</td> <td align="left">0899176190</td> </tr> <tr> <td align="center">3</td> <td align="left"> วันรพีมินิมาราธอน ครั้งที่ 13</td> <td align="left">3.5/10.5</td> <td align="left">เชียงใหม่</td> <td align="left">ศาลเชียงใหม่</td> <td align="left">0866895652</td> </tr> <tr> <td align="center">4</td> <td align="left"> สวนหลวง ร.๙ มินิมาราธอน 2556</td> <td align="left">3/5/10</td> <td align="left">สวนหลวง ร.๙</td> <td align="left">ชมรมฯสวนหลวง ร.๙</td> <td align="left">0815587512</td> </tr> <tr> <td align="center">4</td> <td align="left"> หินช้างสี ซุปเปอร์ฮาล์ฟ-มินิมาราธอนต้านยาเสพติด #9</td> <td align="left">4.8/11.7/21</td> <td align="left">ขอนแก่น</td> <td align="left">อำเภอบ้านฝาง</td> <td align="left">0892781829</td> </tr> <tr> <td align="center">4</td> <td align="left"> เดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี</td> <td align="left">4.5/10.5</td> <td align="left">ภูเก็ต</td> <td align="left">NA</td> <td align="left">0848445466</td> </tr> <tr> <td align="center"> </td> <td align="left"> มินิมาราธอน ชุมชนชายวัด ครั้งที่ 2</td> <td align="left"> </td> <td align="left"> </td> <td align="left"> </td> <td align="left"> </td> </tr> <tr> <td align="center">4</td> <td align="left"> Bangkok Post Internationa Run 2013</td> <td align="left">4.5/10</td> <td align="left">central world</td> <td align="left">Amazing Field</td> <td align="left">022776670</td> </tr> <tr> <td align="center">4</td> <td align="left"> แม่เมาะ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 22</td> <td align="left">5/10/21</td> <td align="left">ลำปาง</td> <td align="left">กฟผ.แม่เมาะ</td> <td align="left">054253625</td> </tr> <tr> <td align="center">10</td> <td align="left"> วิ่งเพื่อชีวิตใหม่ เทิดไท้พระคุณแม่</td> <td align="left">3.5/12.8</td> <td align="left">บุรีรัมย์</td> <td align="left">จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์</td> <td align="left">NA</td> </tr> <tr> <td align="center">10</td> <td align="left"> วิ่งเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี</td> <td align="left">3/5</td> <td align="left">แพร่</td> <td align="left">ชมรมจ๊อคกิ้งแพร่</td> <td align="left">0897551488</td> </tr> <tr> <td align="center">11</td> <td align="left"> เดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษา</td> <td align="left">3/12</td> <td align="left">ฉะเชิงเทรา </td> <td align="left">ชมรมฯเมืองแปดริ้ว</td> <td align="left">0819832850</td> </tr> <tr> <td align="center"> </td> <td align="left"> 12 สิงหา มหาราชินี ครั้งที่ 1</td> <td align="left"> </td> <td align="left"> </td> <td align="left"> </td> <td align="left"> </td> </tr> <tr> <td align="center">11</td> <td align="left"> เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ</td> <td align="left">3/5/10.5</td> <td align="left">สระบุรี</td> <td align="left">ศม.ค่ายอดิศร</td> <td align="left">0813857185</td> </tr> <tr> <td align="center"> </td> <td align="left"> 81พรรษามหาราชินี มินิมาราธอน ครั้งที่ 15</td> <td align="left"> </td> <td align="left"> </td> <td align="left"> </td> <td align="left"> </td> </tr> <tr> <td align="center">11</td> <td align="left"> นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล</td> <td align="left">10</td> <td align="left">ถนนอุทยาน</td> <td align="left">รร.นวมินทราชินูทิศ</td> <td align="left">0818466655</td> </tr> <tr> <td align="center"> </td> <td align="left"> มินิมาราธอน ครั้งที่ ๔ รวมพลคนดีของแม่</td> <td align="left"> </td> <td align="left"> </td> <td align="left">สตรีวิทยา พุทธมณฑล</td> <td align="left"> </td> </tr> <tr> <td align="center">11</td> <td align="left"> สุรินทร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 13</td> <td align="left">3/10.5</td> <td align="left">สุรินทร์</td> <td align="left">จังหวัดสุรินทร์</td> <td align="left">0819679579</td> </tr> <tr> <td align="center">11</td> <td align="left"> เดิน-วิ่งการกุศล กาญจนบุรีมินิมาราธอน ครั้งที่ 9</td> <td align="left">5/11.7</td> <td align="left">กาญจนบุรี</td> <td align="left">ไลออนส์กาญจนบุรี</td> <td align="left">0818233185</td> </tr> <tr> <td align="center">11</td> <td align="left"> มินิมาราธอน-ฟันรัน รวมพลคนรัก นศท.ครั้งที่ 10</td> <td align="left">4/10.5</td> <td align="left">นครศรีธรรมราช</td> <td align="left">สนท.มทบ.41</td> <td align="left">0817886306</td> </tr> <tr> <td align="center">11</td> <td align="left"> กาวิละมินิมาราธอน</td> <td align="left">10.5</td> <td align="left">เชียงใหม่</td> <td align="left">รร.กาวิละวิทยาลัย</td> <td align="left">053244628</td> </tr> <tr> <td align="center">11</td> <td align="left"> เดิน-วิ่งวันแม่เพื่อสู่ชีวิตใหม่</td> <td align="left">5</td> <td align="left">สุราษฎร์ธานี</td> <td align="left">ชมรมฯสุราษฎร์ธานี</td> <td align="left">0818919575</td> </tr> <tr> <td align="center">11</td> <td align="left"> เดิน-วิ่ง สงขลา มินิมาราธอน 2556</td> <td align="left">3.5/10.5</td> <td align="left">สงขลา</td> <td align="left">สทก.จังหวัดสงขลา</td> <td align="left">0881646693</td> </tr> <tr> <td align="center">11</td> <td align="left"> ดอนแร่มินิมาราธอน ครั้งที่ 6</td> <td align="left">3.5/10.7</td> <td align="left">ราชบุรี</td> <td align="left">อบต.ดอนแร่</td> <td align="left">0819866870</td> </tr> <tr> <td align="center">11</td> <td align="left"> เดิน-วิ่งการกุศล...เยาวชน32 เพื่อสังคม</td> <td align="left">3/5</td> <td align="left">สวนหลวง ร9</td> <td align="left">เยาวชน32เพื่อสังคม</td> <td align="left">0897724045</td> </tr> <tr> <td align="center">11</td> <td align="left"> วิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 19</td> <td align="left">4/10/21</td> <td align="left">หาดใหญ่</td> <td align="left">psu.ac.th</td> <td align="left">074282207</td> </tr> <tr> <td align="center">11</td> <td align="left"> เชิงทะเลมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 9</td> <td align="left">3.5/13/21</td> <td align="left">ภูเก็ต</td> <td align="left">เทศบาลตำบลเชิงทะเล</td> <td align="left">0866853959</td> </tr> <tr> <td align="center">11</td> <td align="left"> 80 ปี สามปลื้มมินิมาราธอน เดิน-วิ่งการกุศล</td> <td align="left">3/6/10.5</td> <td align="left">รร.วัดจักรวรรดิ</td> <td align="left">มูลนิธิรร.วัดจักรวรรดิ</td> <td align="left">0863738470</td> </tr> <tr> <td align="center">12</td> <td align="left"> QUEEN SIRIKIT Half Marathon 2013</td> <td align="left">5/10/21</td> <td align="left">ศูนย์สิริกิตติ์</td> <td align="left">JOG&JOY</td> <td align="left">027411900</td> </tr> <tr> <td align="center">12</td> <td align="left"> ตรีมิตรมินิมาราธอน ครั้งที่ 4</td> <td align="left">3/5/10.5</td> <td align="left">พุทธมณฑลสาย 1</td> <td align="left">รร.เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี</td> <td align="left">028652012</td> </tr> <tr> <td align="center">12</td> <td align="left"> เดิน-วิ่งการกุศล มินิมาราธอน-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 8</td> <td align="left">3/10.5/21</td> <td align="left">ชลบุรี</td> <td align="left">มูลนิธิ รพ.</td> <td align="left">0860524510</td> </tr> <tr> <td align="center"> </td> <td align="left"> </td> <td align="left"> </td> <td align="left"> </td> <td align="left">สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์</td> <td align="left"> </td> </tr> <tr> <td align="center">18</td> <td align="left"> ฟอร์รันเนอร์มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3</td> <td align="left">4/10</td> <td align="left">กาญจนบุรี</td> <td align="left">ฟอร์รันเนอร์</td> <td align="left">0869005911</td> </tr> <tr> <td align="center">18</td> <td align="left"> อุดรมินิมาราธอน</td> <td align="left">5/12</td> <td align="left">อุดรธานี</td> <td align="left">สพม.18,19</td> <td align="left">0803802978</td> </tr> <tr> <td align="center">18</td> <td align="left"> สามเหลี่ยมทองคำมินิมาราธอน</td> <td align="left">10</td> <td align="left">เชียงราย</td> <td align="left">สทก.เชียงราย</td> <td align="left">0831327223</td> </tr> <tr> <td align="center">18</td> <td align="left"> ศิครินทร์ หาดใหญ่ มินิ มาราธอน ครั้งที่ 3</td> <td align="left">4/10</td> <td align="left">หาดใหญ่</td> <td align="left">รพ.ศิครินทร์ หาดใหญ่</td> <td align="left">074366966</td> </tr> <tr> <td align="center">18</td> <td align="left"> เดอะ บางกอก อัลตรา เทรล เฟสติวัล 2556</td> <td align="left">7/14/21/50</td> <td align="left">หนองจอก กทม</td> <td align="left">ama-events</td> <td align="left">027189581</td> </tr> <tr> <td align="center">18</td> <td align="left"> เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ หนองใหญ่มินิมาราธอน ครั้งที่ 1</td> <td align="left">4.5/10.5</td> <td align="left">ชุมพร</td> <td align="left"> ชมรมศิษย์เก่า</td> <td align="left">0831818874</td> </tr> <tr> <td align="center"> </td> <td align="left"> </td> <td align="left"> </td> <td align="left"> </td> <td align="left"> ม.สงขลานครินทร์</td> <td align="left"> </td> </tr> <tr> <td align="center">25</td> <td align="left"> เทพสตรี ลพบุรี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 5</td> <td align="left">3/10.5</td> <td align="left">ลพบุรี</td> <td align="left">มรภ.เทพสตรี</td> <td align="left">036427485</td> </tr> <tr> <td align="center">25</td> <td align="left"> เดิน-วิ่งรวมใจต้านภัยเอดส์ (วิ่ง 3 สวน)</td> <td align="left">3/ 5/ 10</td> <td align="left">สวนจตุจักร</td> <td align="left">TBCA</td> <td align="left">0802010202</td> </tr> <tr> <td align="center">25</td> <td align="left"> ชัยภูมิมาราธอนนานาชาติ 2556</td> <td align="left">5/10/32/42</td> <td align="left">ชัยภูมิ</td> <td align="left">เทศบาลเมืองชัยภูมิ</td> <td align="left">044811657</td></tr></tbody></table>