View Full Version : วิธีการกินทุเรียนลดน้ำหนักความอ้วน ไม่ให้อ้วน ทำได้แค่ปอกเอง!!!


NuRay
06-08-2013, 14:44
วิธีการกินทุเรียนลดน้ำหนักความอ้วน ไม่ให้อ้วน ทำได้แค่ปอกเอง!!! ปอกซัก 100 ลูกแล้วเอามากินลูกเดียว นอกนั้นแจกคนอื่นทั้งหมด รับรองว่าจะเป็นวิธีการกินทุเรียนที่สามารถลดน้ำหนักลดความอ้วนได้อย่างแน่นอน ถ้าจะให้มีวิธีการกินทุเรียนไม่ให้อ้วนต้องตั้งกฏเกณค่ะ เช่น กินทุเรียน 1 เม็ด วิ่ง 2 กิโลเมตร กิน 4 เม็ดก็วิ่ง 8 กิโลเมตร รับรองว่าจะไม่อ้วนแน่นอน 55555

m4YKUnrMvb0