View Full Version : วิธีการดูกราฟหุ้น วิธีการอ่านกราฟหุ้น กราฟแท่งเทียนคืออะไรกันมาดู


NuRay
09-08-2013, 07:50
วิธีการดูกราฟหุ้นในตลาด วิธีการอ่านกราฟหุ้น กราฟแท่งเทียนคืออะไรกันมาดู นำเสนอเรื่องการเล่นหุ้นมาหลานตอนนี้ บอกไว้ก่อนนี้เรากำลังเล่นหุ้นในระยะเริ่มต้นอยู่ค่ะ เลยหาพวกคลิปนี้มาดูในส่วนนี้เป็นวิธีดารดูกราฟหุ้น ดูอย่างไร วิธีอ่านกราฟหุ้นมันเหมือนกันอ่านใจคนใหม่ และรูปแบบกราฟหุุ้นที่หลายคนต้องรู้จักก็คือกราฟเทียน มันคือรูปภาพแบบไหนอย่างไร ต้องรู้ประกอบการเล่นเพื่อความสนุกสนานค่ะ ลองดูกันเลยจ้าาา

ncNF9Dpooss