View Full Version : มีด้วย!!! ใครคอมเม้นการ์ตูน ให้อีเมลแจ้งเตือนไป


ohmohm
09-08-2013, 13:40
มีด้วย!!! ใครคอมเม้นการ์ตูน ให้อีเมลแจ้งเตือนไป
ระบบเว็บหรอยกูของเรามีความเทพเยอะ ต้องบอกกันไปเรื่อยๆครับ พูดวันเดียวไม่หมด วันนี้มาแนะนำระบบอีกอย่างนั้นก็คือ ระบบแจ้งเตือนหากมีคนเข้าคอมเม้นกระทู้ เข้าดูกระทู้ เลือกได้ครับจะให้เตือนแบบไหน

ลองคลิกหน้าตั้งกระทู้นี้ดูครับ
http://board.roigoo.com/newthread.php?do=newthread&f=4 (http://board.roigoo.com/newthread.php?do=newthread&f=4)
ลองไปล่างสุดจะเห็นช่องให้เลือกแบบนี้

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+9-8-13-picture5450-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+9-8-13-picture5450-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89.html)

การติดตามกระทู้ครับ>>>>>>
Do not subscribe แปลว่า ไม่ได้สมัครสมาชิก(ไม่แจ้งเตือน ถ้าไม่เลือกอะไรมันจะเลือกอันนี้)
No email notification แปลว่า ไม่มีการแจ้งทางอีเมล
Instant email notification แปลว่า แจ้งทางอีเมลทันที(เมื่อมีคนคอมเม้น)
Daily email notification แปลว่า แจ้งทางอีเมลทุกวัน
Weekly email notification แปลว่า แจ้งทางอีเมลรายสัปดาห์

หวังว่าจะสรุปกับการใช้งานนะก๊าบบบบบ