View Full Version : เว็บประกาศคนหาย ประกาศเด็กหาย เด็กถูกลักพาตัว "ช่วยกันดู ช่วยกันหา"


ohmohm
26-08-2011, 02:46
มีลูกมีหลานโปรดระวังกันให้ดีครับ สมัยนี้มีคนหายเด็กหายเยอะมาก
จนต้องมีเว็บประกาศหาคนหาย ประกาศเด็กถูกลักพาตัว ขอบอกว่า
เด็กถูกลักพาตัวเยอะมาก จนบางทีเราต้องตกใจพาเข้าไปดูในเว็บนี้
ลองเข้าไปดูครับถ้าใครเจอคนที่เค้าประกาศคนหาย หรือเจอเด็ก
ที่เค้าประกาศเด็กหาย ก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบกันด้วยนะครับ


http://backtohome.org/news_bth/photo/p_8680.jpg (http://board.roigoo.com/??€?????‡??š??›????????????????„??™????????? ??›????????????????€??”??‡??????????? ??€??”??‡????–???????????????ž?????•?????? "??Š??ˆ?????????????™??”??? ??Š??ˆ?????????????™??????")

ข้อมูลส่วนตัว
ด.ช.ศักดิ์ดา พรมมาลา หรือ น้องโต้ง อายุ 14 ปี
พลัดหลงกับญาติที่สถานีรถไฟรังสิต จ.ปทุมธานี
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 53 โดยในวันดังกล่าว
น้องโต้งสวมเสื้อยืดสีด กางเกงยีนสีดำ

เว็บประกาศคนหาย ประกาศเด็กหาย เด็กถูกลักพาตัว "ช่วยกันดู ช่วยกันหา"
http://www.backtohome.org (http://www.backtohome.org/)/