View Full Version : โปรแกรมวิ่งตาราวิ่ง มินิ-ฮาล์ฟ-มาราธอน ตุลาคม 2556 เช็คดู


ohmohm
07-10-2013, 08:32
โปรแกรมวิ่งตาราวิ่ง มินิ-ฮาล์ฟ-มาราธอน ตุลาคม 2556 เช็คดู ไม่รู้ว่าจะกลับมาวิ่งได้อีกไหม เพราะภาระในวันเสาร์อาทิตย์มันมากมายเสียเหลือเกิน แต่ยังไงก็ติดตามการวิ่งตลอดละครับงานนี้ วิ่งเพื่อความหรอยต้องวิ่งกับหรอยกูเท่านั้น

ตารางงานวิ่ง เดือน ตุลาคม 2556 <table border="1" cellpadding="2" width="735"> <tbody><tr> <td align="center" bgcolor="#33CCFF">วันที่</td> <td align="center" bgcolor="#33CCFF">ชื่องานวิ่ง</td> <td align="center" bgcolor="#33CCFF">ระยะทาง</td> <td align="center" bgcolor="#33CCFF">สถานที่จัดงาน</td> <td align="center" bgcolor="#33CCFF">ผู้จัดงานวิ่ง</td> <td align="center" bgcolor="#33CCFF">เบอร์โทรติดต่อ</td> </tr> <tr> <td align="center">6</td> <td align="left"> เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ผู้สูงอายุ 2556</td> <td align="left">2.5/10</td> <td align="left">สวนหลวง ร9</td> <td align="left">JOG&JOY</td> <td align="left">027411900</td> </tr> <tr> <td align="center">6</td> <td align="left"> เอ็ม เอส ไอ จี อ่าวอุดม-แหลมฉบัง มินิฯ #3</td> <td align="left">3/10.5</td> <td align="left">ชลบุรี</td> <td align="left">จังหวัดชลบุรี</td> <td align="left">0832425273</td> </tr> <tr> <td align="center">6</td> <td align="left">105 ปี แมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ ซุปเปอร์มินิฯ</td> <td align="left">12.8</td> <td align="left">เชียงใหม่</td> <td align="left">เลื่อนไม่มีกำหนด</td> <td align="left">0830656046</td> </tr> <tr> <td align="center">6</td> <td align="left"> บันยันทรี มาราธอนแนวตั้ง 2013</td> <td align="left">61 ชั้น</td> <td align="left">โรงแรมบันยันทรี</td> <td align="left">โรงแรมบันยันทรี</td> <td align="left">026791200</td> </tr> <tr> <td align="center">6</td> <td align="left"> พัทลุงมินิมาราธอน และฟันรันสู่ธรรมชาติ #3</td> <td align="left">4/10.5</td> <td align="left">พัทลุง</td> <td align="left">ชมรมฯจังหวัดพัทลุง</td> <td align="left">0818978226</td> </tr> <tr> <td align="center">6</td> <td align="left"> เมตตาธรรม มินิ -ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 2</td> <td align="left">3/10/21</td> <td align="left">กาญจนบุรี</td> <td align="left">ชมรมฯแม่น้ำแคว</td> <td align="left">0899901670</td> </tr> <tr> <td align="center">6</td> <td align="left"> กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 12</td> <td align="left">2.6/5.4/10.5</td> <td align="left">ศูนย์ราชการฯ</td> <td align="left">กรมบัญชีกลาง</td> <td align="left">021277188</td> </tr> <tr> <td align="center"> </td> <td align="left"> </td> <td align="left"> </td> <td align="left">ถนนแจ้งวัฒนะ</td> <td align="left"> </td> <td align="left"> </td> </tr> <tr> <td align="center">6</td> <td align="left"> เดิน?วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศลในโอกาสครบรอบ</td> <td align="left">4/10.5</td> <td align="left">สุรินทร์</td> <td align="left">รร.โสตศึกษาสุรินทร์</td> <td align="left">044042551</td> </tr> <tr> <td align="center"> </td> <td align="left"> 20 ปี โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์</td> <td align="left"> </td> <td align="left"> </td> <td align="left"> </td> <td align="left"> </td> </tr> <tr> <td align="center">10</td> <td align="left"> มาราธอนเรื่องกล้วย ครั้งที่ 2 (start 23.00 น.)</td> <td align="left">388</td> <td align="left">หอศิลป์ฯ-นครสวรรค์</td> <td align="left">เรื่องวิ่งเรื่องกล้วย</td> <td align="left">NA</td> </tr> <tr> <td align="center">13</td> <td align="left"> มาราธอนเรื่องกล้วย ครั้งที่ 2</td> <td align="left">12</td> <td align="left">นครสวรรค์</td> <td align="left">เรื่องวิ่งเรื่องกล้วย</td> <td align="left">NA</td> </tr> <tr> <td align="center">13</td> <td align="left"> วิ่งการกุศลเพื่อน้อง ชมธรรมชาติ</td> <td align="left">6/10.5/21.1</td> <td align="left">แหลมตะลุมพุก-</td> <td align="left">ชมรมวิ่งปูนซิเมนต์ไทย</td> <td align="left">0819682993</td> </tr> <tr> <td align="center"> </td> <td align="left"> สู่ปลายแหลมตะลุมพุก</td> <td align="left"> </td> <td align="left">นครศรีธรรมราช</td> <td align="left">ทุ่งสง</td> <td align="left"> </td> </tr> <tr> <td align="center">13</td> <td align="left"> Chao Phraya Runners 10 K</td> <td align="left">3/10</td> <td align="left">เลื่อนไป ม.ค.57</td> <td align="left">สมาพันธ์ฯ</td> <td align="left">0816584704</td> </tr> <tr> <td align="center">13</td> <td align="left"> วิ่งเพื่อความดี สามัคคีเพื่อพ่อ</td> <td align="left">3/10.5</td> <td align="left">สวนหลวง ร9</td> <td align="left">นสพ.คนค้นธรรม</td> <td align="left">0881646693</td> </tr> <tr> <td align="center">13</td> <td align="left"> เดิน-วิ่งการกุศล ศัลยศาสตร์รามา -</td> <td align="left">4/9</td> <td align="left">รพ.รามาธิบดี</td> <td align="left">รพ.รามาธิบดี</td> <td align="left">0816584704</td> </tr> <tr> <td align="center"> </td> <td align="left"> รพ.เวชธานี</td> <td align="left"> </td> <td align="left"> </td> <td align="left"> </td> <td align="left"> </td> </tr> <tr> <td align="center">13</td> <td align="left"> เทศบาลเนินพระ-วีนิไทย ซุปเปอร์มินิมาราธอน</td> <td align="left">5/13.2</td> <td align="left">ระยอง</td> <td align="left">เทศบาลตำบลเนินพระ</td> <td align="left"> 0868228904</td> </tr> <tr> <td align="center">19</td> <td align="left"> 16th Amari Midnight Run 2013</td> <td align="left">6/12</td> <td align="left">โรงแรมอมารี</td> <td align="left">Sports Vision</td> <td align="left">0818748799</td> </tr> <tr> <td align="center">19</td> <td align="left"> Singha Tour of Chiang Rai</td> <td align="left">MTB/bikes</td> <td align="left">เชียงราย</td> <td align="left">ama-events</td> <td align="left">027189581</td> </tr> <tr> <td align="center">20</td> <td align="left"> หนองอียอ ซุปเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 2</td> <td align="left">5/14</td> <td align="left">สุรินทร์</td> <td align="left">อบต.หนองอียอ</td> <td align="left">0862594193</td> </tr> <tr> <td align="center">20</td> <td align="left"> Run For Family,Everyday.We Love Family</td> <td align="left">3/10.5</td> <td align="left">กระทรวงสาธารณสุข</td> <td align="left">ม.เครือข่ายครอบครัว</td> <td align="left">029542346</td> </tr> <tr> <td align="center">20</td> <td align="left"> Walk & Run for Social Care</td> <td align="left">2.6/11</td> <td align="left">สวนลุมพินีี</td> <td align="left">สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ฯ</td> <td align="left">0957262147</td> </tr> <tr> <td align="center">20</td> <td align="left">สุวรรณภูมิ ซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1</td> <td align="left">5/15/30</td> <td align="left">สนามบินสุวรรณภูมิ</td> <td align="left">เลื่อนไปกลางปี 2557</td> <td align="left">0814989865</td> </tr> <tr> <td align="center">23</td> <td align="left"> Unique Running วิ่งผลัด Ekiden</td> <td align="left">ทีมผลัด x 5</td> <td align="left">สวนรถไฟ</td> <td align="left">Unique Runnin</td> <td align="left">029492855</td> </tr> <tr> <td align="center">26</td> <td align="left"> สืบนทีธรรมมินิมาราธอน ครั้งที่ 4</td> <td align="left">3/12</td> <td align="left">เชียงใหม่</td> <td align="left">คริสตจักรสืบนทีธรรม</td> <td align="left">0846115997</td> </tr> <tr> <td align="center">26</td> <td align="left"> Run & Ride for Children's Chance</td> <td align="left">3.7/12.5</td> <td align="left">รพ.สมิติเวช</td> <td align="left">รพ.สมิติเวช</td> <td align="left">023789000</td> </tr> <tr> <td align="center"> </td> <td align="left"> </td> <td align="left">จักรยาน 32 กม.</td> <td align="left">ศรีนครินทร์</td> <td align="left">ศรีนครินทร์</td> <td align="left"> </td> </tr> <tr> <td align="center">27</td> <td align="left"> กลุ่ม ปตท.มาราธอน 2013</td> <td align="left">10/21/42</td> <td align="left">ระยอง</td> <td align="left">กลุ่ม ปตท.</td> <td align="left">022776670</td> </tr> <tr> <td align="center">27</td> <td align="left"> สารภีรีไซเคิล มินิมาราธอน ครั้งที่ 1</td> <td align="left">10</td> <td align="left">เชียงใหม่</td> <td align="left">รร.วัดเวฬุวัน</td> <td align="left"> 0845012368</td> </tr> <tr> <td align="center">27</td> <td align="left"> เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา มหาราชา</td> <td align="left">3.2/10/21</td> <td align="left">นครราชสีมา</td> <td align="left">กองทัพภาคที่ 2</td> <td align="left">0867201084</td> </tr> <tr> <td align="center">27</td> <td align="left"> แต้จิ๋วมินิมาราธอน ครั้งที่ 6</td> <td align="left">3/11.8</td> <td align="left">สมาคมนักวิ่งแต้จิ๋ว</td> <td align="left">ชมรมฯสมาคมแต้จิ๋ว</td> <td align="left">0848720850</td></tr></tbody></table>