View Full Version : รวย ไม่โกง ไม่โหลดเถื่อน ญี่ปุ่นขึ้นที่ 1 ซื้อแอปมือถือโลก


Knooch C
17-12-2013, 13:17
รวย ไม่โกง ไม่โหลดเถื่อน ญี่ปุ่นขึ้นที่ 1 ซื้อแอปมือถือโลก


<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="body" align="left" valign="baseline"><table align="Center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td align="center" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600"><tbody><tr><td align="center" valign="Top" width="600">http://mpics.manager.co.th/pics/Images/556000016021302.JPEG </td> </tr> <tr><td class="Image" align="left" valign="baseline">ชนะอเมริกัน ญี่ปุ่นขึ้นแชมป์ประเทศใช้จ่ายบน"แอปมือถือ" มากสุดในโลก</td></tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td align="center" height="5" valign="top">http://www.manager.co.th/images/blank.gif</td> </tr> </tbody></table> เมืองปลาดิบอย่างญี่ปุ่นสามารถคว่ำสหรัฐอเมริกา แล้วขึ้นเป็นแชมป์ประเทศที่มีการใช้จ่ายบนโมบายล์แอปพลิเคชันมากที่สุดในโลก โดยสถิติล่าสุดระบุว่าชาวญี่ปุ่นมีอัตราการใช้จ่ายเงินบนแอปพลิเคชันสำหรับ อุปกรณ์เคลื่อนที่มากกว่าชาวอเมริกันถึง 2.5 เท่าตัว

ปี 2012 ที่ผ่านมา การสำรวจพบว่าชาวอเมริกันมียอดใช้จ่ายบนโมบายล์แอปพลิเคชันมากกว่าชาว ญี่ปุ่นถึง 30% โดยคำนวณจากแอปพลิเคชันที่วางจำหน่ายและเปิดให้ดาวน์โหลดบนร้านกูเกิลเพลย์ (Google Play) ของกูเกิลและร้านแอปสโตร์ (App Store) ของแอปเปิล แต่สถิติเดือนตุลาคมปีนี้ ปรากฏว่าประชากรญี่ปุ่น 127 ล้านคนนั้นมียอดใช้จ่ายมากกว่าประชากรอเมริกัน 310 ล้านคนถึง 10%

</td> </tr> <tr> <td class="body" align="left" valign="baseline"> <table align="Center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td align="center" valign="top"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600"> <tbody><tr> <td align="center" valign="Top" width="600"> http://mpics.manager.co.th/pics/Images/556000016021303.JPEG </td> </tr> <tr><td class="Image" align="left" valign="baseline">ประชากรญี่ปุ่น 127 ล้านคนนั้นมียอดใช้จ่ายมากกว่าประชากรอเมริกัน 310 ล้านคนถึง 10%</td></tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td align="center" height="5" valign="top">http://www.manager.co.th/images/blank.gif</td> </tr> </tbody></table> หากคำนวณตามสัดส่วนประชากร ข้อมูลจากบริษัทวิจัยแอป แอนนี (App Annie) นี้ทำให้สามารถสรุปได้ว่าชาวญี่ปุ่นมีสัดส่วนการใช้จ่ายเงินบนแอปพลิเคชัน สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่มากกว่าชาวอเมริกันถึง 2.5 เท่า โดยการสำรวจพบว่าแอปพลิเคชันเกมยังคงเป็นประเภทแอปพลิเคชันที่สามารถดูดเงิน จากผู้ใช้ได้มากที่สุด

ย้อนกลับไปในปี 2012 สัดส่วนการใช้จ่ายบนแอปพลิเคชันเกมของชาวญี่ปุ่นนั้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 400% ซึ่งถือว่าเป็นประเภทแอปพลิเคชันที่มีการเติบโตด้านการใช้จ่ายมากที่สุด เมื่อเทียบกับแอปพลิเคชันกลุ่มอื่นที่มีอัตราการเติบโตราว 30% โดยสัดส่วนการใช้จ่าย 400% ที่เพิ่มขึ้นนี้เหนือกว่าประชากรในประเทศอื่นที่มีการใช้จ่ายบนแอปพลิเคชัน เกมเพิ่มขึ้น 2 เท่าตัว

การสำรวจพบว่าการเติบโตของยอดใช้จ่ายบนแอปพลิเคชันเกมของชาวญี่ปุ่น นั้นได้รับแรงผลักดันจากการโฆษณาบนทีวี ซึ่งเป็นระบบโฆษณาออฟไลน์แบบเก่าที่สามารถกระจายช่องทางการดาวน์โหลดแอปพลิ เคชันในวงกว้าง จุดนี้รายงานพบว่ายอดการดาวน์โหลดของแอปพลิเคชันเกมนั้นจะพุ่งกระฉูดทันที หลังจากโฆษณาถูกออกอากาศทางทีวี

นอกจากโฆษณา ปัจจัยสำคัญอีกส่วนที่ช่วยผลักดันให้ยอดการใช้จ่ายผ่านโมบายล์แอปพลิเคชัน เพิ่มขึ้นก้าวกระโดด คือพฤติกรรมการบริโภคของชาวญี่ปุ่น ที่ผ่านมา ชาวญี่ปุ่นยินดีจ่ายค่าบริการแม้จะใช้งานฟีเจอร์โฟน ซึ่งเมื่อการขยายตัวของตลาดสมาร์ทโฟนเกิดขึ้นในญี่ปุ่นจนมีผู้ใช้งานมากขึ้น ยอดการใช้จ่ายบนสมาร์ทโฟนจึงยิ่งเพิ่มขึ้นทวีคูณอย่างรวดเร็ว

</td> </tr> <tr> <td class="body" align="left" valign="baseline"> <table align="Center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td align="center" valign="top"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600"> <tbody><tr> <td align="center" valign="Top" width="600"> http://mpics.manager.co.th/pics/Images/556000016021304.JPEG </td> </tr> <tr><td class="Image" align="left" valign="baseline">ชาวญี่ปุ่นยินดีจ่ายค่าบริการแม้จะใช้งานฟีเจอร์โฟน ในภาพคือกราฟแสดงสัดส่วนการใช้จ่ายของชาวญี่ปุ่นบนฟีเจอร์โฟนเทียบกับสมาร์ทโฟน</td></tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td align="center" height="5" valign="top">http://www.manager.co.th/images/blank.gif</td> </tr> </tbody></table> ที่สำคัญ ร้านดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์แอนดรอยด์อย่างกูเกิลเพลย์นั้นมีการ ให้บริการแบบโอเปอเรเตอร์บิลลิ่ง (carrier-billing) หรือการเปิดให้ผู้ใช้ชำระค่าบริการบนแอปพลิเคชันได้ผ่านบิลชำระค่าบริการ โทรศัพท์มือถือ ความสะดวกสบายและปลอดภัยในการชำระเงินผ่านโอเปอเรเตอร์ถือเป็นอีกปัจจัยที่ ทำให้ผู้ใช้ในญี่ปุ่นสมัครใจซื้อหาบริการและสินค้าบนแอปพลิเคชัน จุดนี้กูเกิลระบุว่า รายได้ของนักพัฒนาแอปพลิเคชันนั้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 14 เท่าตัวเมื่อกูเกิลจับมือกับโอเปอเรเตอร์ญี่ปุ่นให้บริการ carrier billing แก่ชาวปลาดิบ

ข้อมูลนี้สะท้อนว่ารูปแบบการเก็บค่าบริการ carrier billing นั้นมีความสำคัญมาก โดยปี 2012 กูเกิลพบว่ายอดใช้จ่ายบนแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ของชาวญี่ปุ่นนั้นน้อยกว่ายอด ใช้จ่ายบนแอปพลิเคชันสำหรับไอโอเอสมากกว่า 50% กระทั่งตุลาคม ปี 2013 ยอดใช้จ่ายของทั้ง 2 กลุ่มเริ่มเท่ากัน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นในขณะนี้คือญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศเดียวในโลกที่ชาวแอ นดรอยด์ใช้จ่ายเงินบนแอปพลิเคชันไม่น้อยกว่าชาวไอโฟน

</td> </tr> <tr> <td class="body" align="left" valign="baseline"> <table align="Center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td align="center" valign="top"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600"> <tbody><tr> <td align="center" valign="Top" width="600"> http://mpics.manager.co.th/pics/Images/556000016021305.JPEG </td> </tr> <tr><td class="Image" align="left" valign="baseline">ญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศเดียวในโลกที่ชาวแอนดรอยด์ใช้จ่ายเงินบนแอปพลิเคชันไม่น้อยกว่าชาวไอโฟน </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>

ขอบคุณ manager.co.th

Pattra
17-12-2013, 23:48
มันก็สะท้อนถึงพื้นฐานจิตใจคนในชาติเค้าด้วยค่ะ ถึงได้ขึ้นชื่อเรื่องระเบียบวินัยและความซื่อสัตย์มาเป็นที่ 1