View Full Version : พิกซ่าร์ อนิเมชั่น "มันคือแรงบันดาลใจของเด็กๆทั้งโลก"


ohmohm
28-08-2011, 02:15
ตอนเด็กๆเคยเข้าไปดูทอยสตอรี่ภาค 1 กับนายเอ็มสองคน โดยไม่รู็เลยว่า
ใครเป็นคนทำหนังเรื่องนี้ จนมาถึงตอนโตเลยได้รู้ว่าพิกซ่าร์ อนิเมชั่นเป็นคน
สร้างการ์ตูนทุกเรื่องที่เราได้ดู

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-picture01-picture538-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%992.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-picture01-picture538-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%992.html)

สไตร์ของพิกซ่าร์ อนิเมชั่นแน่นแนว่า การ์ตูนที่สร้างออกมามันสร้างแรงบันดาลใจ
ในการใช้ชีวิตให้กับเด็กๆ การ์ตูนของพิกซ่าร์ อนิเมชั่นมีทั้งความมั่งมั่น ความกล้า
ในการใช้ชีวิต

มันเป็นวิธีการสอนเด็กๆผ่านตัวการ์ตูนที่แยบยลมาก จนเราแทบไม่รู้ตัวเลยว่า
นั้นแหละคือการสั่งสอนผ่านตัวการ์ตูน ขอขอบคุณพิกซ่าร์ อนิเมชั่น ที่ผลิตมา
แต่งานดีๆแล้วให้คุณค่าแก่เด็กๆทั้งโลก

http://www.pixar.com/images/ts3/2.jpg

พิกซ่าร์ อนิเมชั่น "มันคือแรงบันดาลใจของเด็กๆทั้งโลก"
Pixar Animation Studios (http://www.pixar.com/)