View Full Version : ปัญหาการทำแท้ง คืออะไรในต่างประเทศเรียกว่าอะไร(ต้อนรับวันวาเลนไทน์)


JigSaW
14-02-2012, 11:48
เด็กวัยรุ่นสมัยนี้มีเพศสัมพันธ์กันเร็วก่อนวัยอันควรและเนื่องจากไม่มีการป้องกันด้วยถุงยาวอนามัยก็ยิ่งส่งผลให้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น เมื่อปัญหาวัยรุ่นมีการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเกิดขึ้นก็ย่อมส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเลี้ยงดูเด็กที่คลอดออกมาซึ่งพ่อแม่เองก็ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่มีความสามารถในการเลี้ยงดูเด็กที่จะคลอดออกมาได้ก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาการทำแท้งเกิดขึ้นซึ่งปัญหาการทำแท้งเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยและยิ่งนานวันปัญหาการทำแท้งก็ยิ่งมีมากขึ้นเรื่อยๆต่างจากสมัยก่อนที่ปัญหาการทำแท้งเกิดขึ้นน้อยมากถึงเวลาแล้วน่ะค่ะที่สังคมไทยควรช่วยกันปลูกฝังลูกหลานของเราให้รู้จักการป้องกันการดูแลตัวเองให้มากขึ้นเพื่อให้ปัญหาการทำแท้งค่อยๆหมดจากสังคมไทยในอนาคตต่อไปค่ะ


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=1605&stc=1&d=1329194877การแท้ง (อังกฤษ: abortion) คือการยุติการตั้งครรภ์ที่ระยะใดก็ตามที่ไม่ทำให้เกิดการเกิดรอด มักจะหมายถึงการยุติการตั้งครรภ์โดยการขับหรือนำเอ็มบริโอหรือทารกในครรภ์ออกจากมดลูกก่อนที่เอ็มบริโอหรือทารกในครรภ์นั้นจะสามารถอยู่รอดได้ การแท้งอาจเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากการทำแท้งด้วยสารเคมีหรือศัลยกรรมก็ได้ การทำแท้งส่วนใหญ่กระทำโดยสูตินรีแพทย์ โดยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดสามารถแท้งได้

การทำแท้งอย่างถูกกฎหมายในประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นหัตถการหนึ่งในทางการแพทย์ที่ปลอดภัยมาก การทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย(เช่น ทำโดยผู้ที่ไม่ได้รับการอบรมฝึกฝนมาอย่างถูกต้อง)ทำให้มารดาเสียชีวิตถึง 70,000 ราย และทุพพลภาพ ถึง 5,000,000 รายจากทั่วโลก ในแต่ละปีมีการทำแท้งเกิดขึ้น 42,000,000 ครั้งทั่วโลก โดยในจำนวนนี้มีถึง 20,000,000 ครั้งที่ทำโดยไม่ปลอดภัย มีเพียงร้อยละ 49 ของประชากรหญิงทั่วโลกที่เข้าถึงการทำแท้งเพื่อการรักษาและการทำแท้งโดยสมัครใจในอายุครรภ์ที่เหมาะสม

การทำแท้งมีมาในประวัติศาสตร์นานแล้ว โดยใช้วิธีการต่างๆ ทั้งการใช้สมุนไพร ของมีคม วิธีทางกายภาพและวิธีการดั้งเดิมต่างๆ ในขณะที่แพทย์แผนปัจจุบันทำแท้งด้วยยาหรือศัลยกรรม แต่ละพื้นที่ทั่วโลกมีมิติทาง[[กฎหมาย] ศาสนา วัฒนธรรม และความนิยมที่มีต่อการทำแท้งแตกต่างกันไปโดยในบางพื้นที่มีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงในประเด็นทางจริยธรรมและ[[กฎหมาย]เกี่ยวกับการทำแท้ง การทำแท้งและประเด็นเกี่ยวกับการทำแท้งถูกหยิบยกมาเป็นหัวข้ออภิปรายและใช้ในการวางนโยบายทางการเมืองหลายประเทศ ทั้งในสายสนับสนุนที่เห็นว่าการทำแท้งเป็นสิทธิของสตรีที่ตั้งครรภ์และสายต่อต้านที่เห็นว่าทารกที่กำเนิดขึ้นมาในครรภ์มีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยเช่นกัน อุบัติการณ์ของการทำแท้งทั่วโลกมีแนวโน้มลดลงจากการเข้าถึงสุขศึกษาการวางแผนครอบครัวและการบริการเพื่อการคุมกำเนิดที่มีมากขึ้น