View Full Version : การ์ตูน Ojichan&Watashi ในที่สุดก็จะมีเจ้าตัวน้อย ตอน เบบี๋มาแล้ววว


poohba
24-02-2012, 05:01
เพื่อนๆ ยังจำตูน Ojichan&Watashi (http://board.roigoo.com/tags/ojichanandwatashi.html) ที่เราเคยนำมาเสนอได้บ้างไหม เป็นเรื่องราวกุ๊กกิ๊ก ปนความกวน ของ อีลุง เขาไงล่ะ วันนี้ เราต้องแสดงความยินดีกับเขาทั้งสอง เพราะ จะมีเบบี๋ กันแว้ว ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่นจริงๆ แม้ว่าอายุอานามจะมากแว้ว แต่ยังเจ๋ง อิอิ ตอนนี้ต้องรอคอยว่า เบบี๋ จะน่าร้ากมากขนาดไหนกัลลล


http://board.roigoo.com/attachments/1776d1370827720-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-ojichan-watashi1.jpg?stc=1

http://board.roigoo.com/attachments/1777d1370827720-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-ojichan-watashi2.jpg?stc=1

http://board.roigoo.com/attachments/1778d1370827720-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-ojichan-watashi3.jpg?stc=1 (http://board.roigoo.com/tags/ojichanandwatashi.html)