View Full Version : "สตางค์เด้อท่าน" งานสวยงานงามนักวาดการ์ตูนที่เอาอยู่ในทุกเรื่อง คุยกับเขา!!!


ohmohm
19-07-2012, 16:50
"สตางค์เด้อท่าน" งานสวยงานงามนักวาดการ์ตูนที่เอาอยู่ในทุกเรื่อง คุยกับเขา!!!
สตางค์เด้อท่านหรือน้องสตางค์เด้อท่านผมล่ะเห็นงานของเขามานานนมและล่ะครับ
รูปการ์ตูนของเขาดูแล้วมีความหลากหลายของสีสันในการลงสีอยู่เยอะเลยทีเดียวละ
ทั้งนี้ผมประทับใจเรื่องการลงสีของน้องท่านนี้มาก หลายหลายงามทำออกมาได้สมจริง
แถมรูปผู้หญิงก็สามารถทำออกมาได้น่ารักมากอีกด้วย คลิกเข้าห้องชมงานสตางค์เด้อท่าน (http://board.roigoo.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99/)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture1617-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture1617-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C.html)
http://upload.roigoo.com/image.php?id=93F3_500BC3DB&gifผลงานรูปการ์ตูนทั้งหมด [/URL][URL="http://board.roigoo.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99/"]รูปการ์ตูนสตางค์เด้อท่าน (http://board.roigoo.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-pingguoabb/)

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=3849&stc=1&d=1342691443 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2.html)